کارگران پتروشیمی ایلام واقع در شهرستان چوار، از نگرفتن عیدی و پاداش پایان سال خبر می‌دهند. این کارگران تحت پوشش یک شرکت پیمانکاری در پتروشیمی ایلام مشغول به کار می‌باشند. کارفرما تاکنون از پرداخت مزایای شغلی آ‌نها شامل عیدی و پاداش پایان سال خودداری کرده است. مسئولین مجتمع پتروشیمی ایلام نیز از دادن پاسخ مشخص طفره می‌روند. یکی از کارگران در رابطه با وضعیت شغلی و پرداخت مزایای پایان سال می‌گوید:

«ما جمعی از کارگران روزمزد پتروشیمی‌ چوار هستیم. با چندین سال سابقه‌ کاری در همین‌ پتروشیمی، نزدیک به یک سال و نیم است که به عنوان ۱۵ روز کار و ۱۵ روز تعطیلی، مشغول به فعالیت هستیم. البته بدون عیدی، سنوات و پاداش.»

طبق قانون به هر کارگری که در یک شرکت مشغول به کار باشد، عیدی و پاداش آخر سال تعلق می‌گیرد. اما شرکت پتروشیمی ایلام، به عنوان شرکت پیمانکاری مادر این قانون را اجرا نمی‌‌کند.

اعتراض کارگران پتروشیمی ایلام به نگرفتن عیدی و پاداش پایان سال

 یکی از کارگران در این رابطه می‌گوید:

«برای عیدی و سنوات چندین بار اعتراض کردیم که چرا به ما عیدی و سنوات تعلق نمی‌گیرد؛ قول‌هایی به ما دادند. قرار بود از طرف شرکت یه مبلغی به عنوان پاداش برای تمام کارگران روزمزد در نظر بگیرند و به آنها پرداخت بشود. اما سال تمام شد و خبری از پرداخت نشد. باقی کارکنان شرکت، عیدی و سنوات خود را به موقع گرفته‌اند؛ سوال ما این است که مگر ما پرسنل پتروشیمی نیستیم، چرا از تمام مزایا محرومیم؟»

مسئولین پتروشیمی پاسخ مشخصی به کارگران نمی‌دهند و آنها را به دستور پرداخت از تهران احاله می‌دهند. این درحالی است که پرداخت عیدی یک قانون است و نیاز به استعلام ندارد.

مقامات دولتی با پرداخت نکردن به موقع دستمزد و سایر مزایای کارگران آنها را استثمار دو چندان می‌کنند. کارگران دلیل هر روز فقیرتر شدن خود را سرقت و چپاول دسترنج‌شان توسط سران حکومت می‌دانند. بهمین دلیل هر روز به میزان اعتراضات کارگری افزوده می‌شود. کارگران پتروشیمی ایلام در سال گذشته نیز برای احقاق حقوق پایمال شده خود چندین تجمع اعتراضی داشتند.