24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

انتقال تمنا زریاب پریانی به بیمارستان در اثر اعتصاب غذا

تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق زنان افغانستان که در اعتراض به بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت زنان کشورش، در شهر کلن آلمان اعتصاب غذا کرده بود، شامگاه شنبه ١٨ شهریور ماه، به بیمارستان منتقل شد.

طبق گفتەهای خواهر تمنا پریانی با آنکە دکتران به تمنا پیشنهاد کرده بودند حداقل تا سه روز در بیمارستان بماند، اما وی با اصرار زیاد دوباره به محل اعتصاب غذایی‌اش، در شهر کلن آلمان برگشته است.

تمنا زریاب پریانی از زنان معترض افغانستان است که حدود ده روز پیش اعتصاب غذای خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرد، پیشتر اعلام کرده بود که تا زمانی که جامعه‌ی جهانی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به رسمیت نشناسد، به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد.

به دنبال اعتصاب غذای او، شماری دیگر از فعالان زن افغانستان نیز در حمایت از وی به اعتصاب پرداختند.

نیروهای طالبان از زمانی که تسلط افغانستان را به دست گرفته‌اند، «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان را آغاز کرده و آنها را از حق تحصیل، اشتغال، حضور در جامعه و… منع کرده‌اند. در حالی که برخی سازمان‌های حقوق بشری این اقدام طالبان علیه زنان را نقض حقوق زنان و دخنران افغانستان اعلام کرده‌اند، تاکنون هیچ اقدامی از سوی جامعه‌ی جهانی صورت نگرفته است تا طالبان را وادارد که از این جنایت دست بردارد.