شب گذشته، چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱، داود رضوی طی تماس تلفنی از زندان اوین به خانواده اش اطلاع داد که از دیشب به یک سلول ۳نفره در بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین انتقال داده شده است. داود رضوی به مدت ۲۱ روز در بند انفرادی ۲۰۹ محبوس و‌ تحت بازجویی بود. 

در ۲۷ مهرماه همچنین جمعی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد با خانواده داود رضوی دیدار داشتند و ضمن ابراز همدلی و‌ همبستگی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط داود رضوی، رضا شهابی، حسن سعیدی و‌ دیگر فعالین زندانی شدند.

کلیه فعالین کارگری، معلمی، دانشجویی، دانش آموزی، و فعالین جنبش زنان، معترضین بازداشتی و زندانیان سیاسی آزاد باید گردند. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه

۲۸ مهر ۱۴۰۱