اورا اعدام کردند

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به اعدام نوید افکاری،  مجازات اعدام را «بی‌رحمانه و غیرانسانی» خواند

نوید افکاری

کارگر،ورزشکار و شورشگری علیه ظلم وستم

 نوید به احتمال زیاد زیر شکنجه کشته شد و جنایتکاران حاکم، شتابان،هراسناک و شبانه او را به خاک سپردند. مرتجعان هیچگاه از تاریخ درس نگرفته وهمچنان نخواهند گرفت. آنها این شیوه جنایتکارانه  حذف فیزیکی انسان را بکار می برند که درس عبرتی باشد برای جوانان دیگر. چهل ویکسال است سرکوب ،دستگیر وشکنجه می کنند. به میدان های اعدام و تیر روانه میدارند ونتیجه آن  رشد مقاومت ومبارزه بوده است. امروز نظام سرمایه داری  جمهوری اسلامی درمانده وفرومانده شده وحلقه به حلقه توسط توده های وسیع ستمدیده واستثمارشده در محاصره است. 

 جنبش بزرگ رادیکال  دیماه نود هشت در عمل ثابت کرد که جرات به مبارزه توسط توده ها به سطح نوینی رسیده است. نیروی میلیونی کارگری هرروز با اعتصابات واعتراضات خود آبدیده تر، متشکل تر و انقلابی می شود. اعدام نوید افکاری، پهلوان نه به اعدام وکارگر مبارز، توسط رژیم جمهوری اسلامی بی جواب نخواهد ماند.

پاسخ طبقه کارگر بعنوان طبقه ای که رسالت تاریخی نجات بشریت را از شر نظام سرمایه داری عهده  دار است.، طبق جهانبینی واصول وبرنامه اش از شعا ر ” وحدت وتشکیلات ” می گذرد. 

پاسخ طبقه کارگرچنین است :

باید وسیعترین توده های مردم را که امروز کارد به استخوانشان رسیده و حاضر به همه گونه جانفشانی برای سرنگونی نظام سرمایه داری هستند، متشکل ومتحد کرد. چنین تشکل واتحادی تنها هنگامی هدفمند به یپروزی می رسد که ستون فقرات آنرا تشکلات کارگری تشکیل  دهند. حزب کمونیستی که در درون چنین تشکلاتی ودر پیوند با  آنها پا می گیرد، در عمل به حزبی نه جدا بلکه در پبوند با  طبقه کارگر تبدیل می شود. در چنین حالتی است که پاسخ راستین به جنایت کشتن افکاری داده می شود. جهانبینی طبقه کارگر بر اینست که در مبارزه علیه مرتحعان باید در درجه اول کلیه خیلات واهی را بدور ریخت و بادید طولانی برای مبارزه ای سخت و راهی پر پیج وخم آماده ساخت . باید غم از دست دادن مبارزانی چون نوید  را به نیرو تبدیل کرد و به مبارزه تا آخر ادامه داد..

نه به شکنجه ونه به اعدام

سرنگون باد رژیم سرما یه داری جمهوری اسلامی

مرگ بر امپریالیسم زنده باد آزادی وسوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

Share: