01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

اگر سوخت ژنراتورها تمام شوند، بیمارستان به یک گور دسته جمعی تبدیل می شود.

دکتر محمد سلیما، رییس بیمارستان الشفاء در نوار غزه، به اسپوتنیک گفت: تعداد مجروحان بیش از حد ظرفیت مجتمع پزشکی الشفاء است که بزرگترین مجتمع در نوار غزه است.

شمار کشته‌ و زخمی شدگان در هشت روز از تعداد کشته‌شدگان سال ۲۰۱۴ در طول جنگ پنجاه و یک روزه فراتر رفته و ما حتی نمی توانیم افراد مجروحی را که در خیابان ها پیدا می کنیم به بیمارستان منتقل کنیم، زیرا اتاق های عمل و بخش مراقبت های ویژه پر هستند. ظرفیت به حداکثر خود رسیده و ما حتی از تخت های کودکان و مامایی استفاده می کنیم. 

من از جهان تقاضا دارم که فوراً آتش بس اعلام کنند و کوریدورهای امن بشردوستانه را باز کنند که امکان تخلیه مجروحان به خارج از نوار غزه، تحویل تجهیزات پزشکی لازم از جمله تخت های پزشکی و داروها، تأسیس بیمارستانهای صحرایی و تأمین سوخت به بیمارستانها را فراهم کند. اگر سوخت ژنراتورهای برق تمام شوند، بیمارستان به یک گور دسته جمعی تبدیل خواهد شد.

وی افزود: با سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ بین‌المللی و کلیه سازمان‌های فعال در نوار غزه در تماس دائمی هستیم. 

به گفته وی، صلیب سرخ  و سایر سازمان‌های بین‌المللی بدون اجازه اسرائیلی‌ها نمی‌توانند به این منطقه سفر کنند. 

سلیما افزود: بیش از ۴۰ آمبولانس در اثر اقدامات بی سابقه آسیب دیده اند.