دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای کشور گفت: هشت کانون بزرگ گرد و خاک به وسعت حدود ۲۷۰ میلیون هکتار در کشورهای همسایه و غیرهمسایه حاشیه خلیج فارس وجود دارد.

به گزارش مهر، علی‌محمد طهماسبی اظهار کرد: از یک سال و نیم پیش نسبت به تهیه یک برنامه عمل منطقه‌ای و همچنین دو برنامه عمل زیرمنطقه‌ای برای مدیریت کانون‌های گرد وخاک در خارج از مرزهای کشور اقدام شد و از طریق کشورهای همسایه با وزارت امور خارجه به اشتراک گذاشتیم.

وی افزود: با توجه به اینکه بیشترین پدیده‌های گرد و خاک در کشورهای عراق و سوریه رخ می‌دهند و استان خوزستان و برخی نواحی غربی کشور از آن‌ها تأثیر می‌پذیرند، کارگروه تخصصی ملی با رویکرد نحوه همکاری با این کشورها برگزار شد.

طهماسبی عنوان کرد: از هشت کانون بزرگ گرد و خاک به وسعت حدود ۲۷۰ میلیون هکتار در اطراف ایران، پنج کانون در کشورهای همسایه و غیرهمسایه حاشیه خلیج فارس قرار دارند که در گام اول با توجه به روابط دیپلماتیک خوبی که با برخی از این کشورها داریم، مقرر شد با یک دستور کار سه جانبه شامل کشورهای ایران، عراق و سوریه کارهای مقابله با این پدیده را آغاز کنیم.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای کشور به آسیب شناسی اقداماتی که بیش از یک دهه انجام داد بود، اشاره کرد و گفت: در این زمینه دو مسئله مورد توجه قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که وجود سازمان‌های بین المللی متولی و همچنین وجود یک ساختار مالی مشخص سبب شده مسائل برون مرزی را با چالش مواجه و از رسیدن به نتیجه مطلوب جلوگیری کند.

این مقام مسئول اضافه کرد: براساس این کارگروه مقرر شد کنوانسیون‌های زیست محیطی به ویژه کنوانسیون مقابله با بیابان زایی و تنوع زیستی برای رفع مشکل گرد و خاک همکاری کنند.

طهماسبی افزود: مذاکره‌ای با نماینده مقیم سازمان ملل در ایران انجام و مقرر شد آن‌ها به عنوان چتر، نقش بین المللی خود را در زمینه مقابله با پدیده گرد و غبار ایفا کنند، ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران در سه سال متوالی این موضوع را به سازمان ملل پیشنهاد کرده و مورد تصویب مجمع عمومی نیز قرار گرفته است.

ایران در محاصره ۲۷۰ میلیون هکتار کانون گرد و خاک