24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

ایران رتبه ۹۰ جهانی سوء تغذیه را به خود اختصاص داد

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد در جدیدترین گزارش خود موسوم به «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان» از کاهش سوء تغذیه در ایران طی سال‌های ٢٠٢١ تا ٢٠٢٢ خبر داده است.

آمارهای فائو نشان می‌دهد طی این دوره ٦.١ درصد از جمعیت ایران با مشکل سوء تغذیه مواجه بوده‌اند. این درحالی است که طی دوره قبل از آن یعنی در سال‌های ٢٠١٨ تا ٢٠٢٠ بالغ بر ٧ درصد جمعیت ایران مشکل سوء تغذیه داشته‌اند.

فائو در بخش دیگری از گزارش خود به مقایسه ١٦٧ کشور جهان از نظر سوء تغذیه پرداخته و رتبه ایران را از این نظر ٩٠ اعلام کرده است. 

بر این اساس، ٧٧ کشور جهان سوء تغذیه بیشتری نسبت به ایران در سال‌های ٢٠٢١ تا ٢٠٢٢ داشته‌اند. از جمله این کشورها عبارتند از مراکش، مصر، عراق، هند، پاکستان و تاجیکستان.