مردم معترض اکباتان با شعار هدف خود نظامه بر ادامه تظاهرات تا برچیده شدن کل نظام تاکید کردند

مردم در اکباتان تهران، تظاهرات خود را با آغاز تاریکی شبانه آغاز کردند. این تظاهرات در هجدهمین روز اعتراضات سراسری برگزار شد. جوانان و مردم معترض اکباتان در این تظاهرات، شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه» و «این آخرین پیامه هدف خود نظامه» سر دادند. جوانان و مردم معترض اکباتان در شب‌های قبل نیز با تظاهرات شبانه خود در نقاط مختلف این شهرک، نیروهای سرکوبگر را خسته و فرسوده کرده بودند. مردم معترض روز دوشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ در هجدهمین روز اعتراضات سراسری به خیابان‌ها آمده و بر علیه سیاست‌های سرکوبگرنه حاکمیت شعار می‌دهند. نکته برجسته در تظاهرات این روزها وارد شدن دانش آموزان به صفوف تظاهرکنندگان است.

۱۱ مهرماه هجدهمین روز تظاهرات سراسری مردم

سومین روز اعتصابات سراسری در دانشگاه‌ها و سایر نقاط، همزمان با اوج گیری اعتراضات در هجدهمین روز تظاهرات سراسری مردم ادامه داشت. در ۱۸ روز گذشته مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند.

پس از ۱۸ روز اعتراض سراسری علیه نظام دیکتاتوری حاکم بر کشور، نیروهای سرکوبگر خسته و فرسوده شده‌اند. آنها توان مقابله و رویارویی با مردم را ندارند. همچنان که در بسیاری از فیلم‌های اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف دیده می‌شود، بیشتر خیابان‌ها دست جوانان است.