در اوکرائین ویديویی انتشار یافت که نشان می‌دهد چگونه سربازان در ابتدا با پیرمردی صحبت می‌کنند و در انتظار همسر او هستند. آن‌ها خود را سربازان روس معرفی می‌کنند و زن پیر دهقان سالخورده، بابوشکا را تحریک می‌کنند تا پرچم بزرگ سرخ خود را به آن‌ها نشان دهد و بعد سؤال می‌کنند که آیا در انتظار ورود آن‌ها بوده اند؟
پیرزن پاسخ می‌دهد:
«البته، و ما برای شما دعا کردیم، همین‌طور برای پوتین و برای تمام مردم!»
سرباز به او می‌گوید که به خاطر این کار می‌خواهد از او تشکر ‌کند و کیسه‌ای پر از مواد غذایی را به او می‌دهد. ولی پیرزن از پذیرفتن آن سر باز می‌زند و می‌گوید: «شما به این‌ها بیش‌تر نیاز دارید!» ولی سرباز سماجت به خرج می‌دهد و پرچم سرخ را از دست او می‌گیرد و می‌گوید «هایل اوکرائین!» و پرچم بزرگ را بر زمین می‌افکند و آن را لگد می‌کند.
وقتی بابوشکا این صحنه را می‌بیند کیسه آذوقه را جلوی پای سرباز گذاشته و می‌گوید آن‌را نمی‌خواهد و سپس مستقیماً رو به سرباز که هنوز روی پرچم سرخ ایستاده می‌کند و می‌گوید:
«برای این پرچم پدر و مادر من کشته شدند، ولی شما آن را لگد‌مال می‌کنید!»
تصویر منقلب کننده‌ایست که چگونه این بابوشکای پیر، کوچک و شکننده با قامتی خمیده، بی‌ترس و واهمه در مقابل این سرباز تا دندان مسلح که چندین سر و گردن از او بلند‌تر است، ایستادگی نشان می‌دهد.


تارنگاشت
عدالت


پنجشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
نویسنده:
توماس روپر


برگرفته از:
آنتی-اشپیگل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.