01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

باجگیری ماموران کلانتری ۱۳ شیرآباد زاهدان از شهروندان بلوچ

مامورین کلانتری ۱۳ شیرآباد زاهدان شهروندان بلوچ را بازداشت کرده اند و در ازای آزادی آنان درخواست وجه نقد میکنند.

گفتنی است طی یکسال گذشته اعتراضات مردم در زاهدان و مخصوصا هفته های اخیر گزارشات متعددی از آزار، اذیت و بازداشت فله ای شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه در مناطق شیرآباد، کشاورز، کریم آباد، مشترک و کوثر شهر زاهدان توسط ماموران نظامی و اخاذی و حتی رد مرز آنان تحت عنوان اتباع بیگانه صرفا بدلیل نداشتن شناسنامه دریافت شده است که دستگاه امنیتی و نظامی از موضوع فاقد شناسنامه بودن شهروندان بلوچ جهت سرکوب آنان سؤاستفاده کرده اند.

قابل ذکر است کلانتری ۱۳ شیرآباد زاهدان که پیشتر ویدئوی شکنجه یک شهروند بلوچ از طریق شوکر مقابل چشمان فرزند خردسالش توسط مامورین آن خبرساز شده بود با وجود اعلام فرمانده انتظامی زاهدان به تغییر رئیس این کلانتری اما کماکان مامورین این مقر نظامی به نقض حقوق شهروندان بلوچ ادامه می دهند.