باج گیری ماموران شهرداری تبریز از دستفروشان در همراهی با ماموران انتظامی

روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰، کلیپی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همچنان‌ که در این کلیپ مشاهده می‌شود، ماموران شهرداری تبریز به همراه نیروی انتظامی به دستفروشان حمله کرده‌اند.

سردسته آنها یک فرد هیکل‌دار و ریشو است. وی از بساط دستفروشان بدون اجازه مقداری جنس را برای باج‌گیری برمی‌دارد. در ابتدای فیلم از بساط یک جوان یک بسته میوه برمی‌دارد. وقتی که جوان میوه‌فروش اعتراض می‌کند به او توجهی نمی‌کند. نکته قابل توجه حضور مامور نیروی انتظامی است که در حال فیلم گرفتن با موبایل است. دوربین برای فیلم‌برداری از دزدی‌های ماموران شهرداری نیست.  بلکه این فیلم‌برداری دو هدف را دنبال می‌کند.

یکی برای زمانی است که نفرات به این کار اعتراض می‌کنند. آنها فیلم را در دادگاه به عنوان سند ارائه می‌دهند که وانمود کنند نفرات شهرداری مورد تهاجم قرار گرفته‌اند. هدف دوم این است که از اجناس مصادره شده فیلم گرفته شود. این فیلم برای تقسیم اموال دستفروشان محروم بین ماموران شهرداری و نیروی انتظامی است.

در ادامه نفر باج‌گیر شهرداری به سمت بساط یک میوه فروش رفته و یک کیسه خیار را برمی‌دارد. در آخر کلیپ صحنه توقیف بساط یک دستفروش است که در حال انتقال بساط او به داخل مینی‌بوس هستند.

باج‌گیری مامـوران شهـرداری امری عادی است. پیش از این هم کلیپ‌های متعددی از نمونه‌های باج‌گیری مامـوران شهـرداری و نیروی انتظامی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

دستفروشان زحمت‌کش، بدلیل ترس از نیروهای انتظامی مجبور به سکوت در مقابل زورگویی‌های آنها هستند. ماموران سد معبر با لباس شخصی و بدون داشتن کارت هویت اقدام به این کار می‌کنند. ‌آنها از هر محله‌ای که عبور می‌کنند، برای ایجاد رعب و وحشت اقدام به باج‌گیری ‌می‌نمایند. آنها به هر بهانه وارد مغازه مردم و یا بساط دستفروشان شده و اقدام به دزدی می‌کنند.

 با بالا گرفتن اعتراضات مردمی و گوشمالی آنها توسط جوانان شجاع، در حال حاضر ماموران شهرداری به همراه ماموران نیروی انتظامی اقدام به این کار می‌کنند.

در نظامی که اولویت یک سران آن غارت اموال عمومی و سرقت از مردم است، این کارها امری عادی است. در حالیکه قوه قضاییه و نیروی انتظامی این حکومت برای دزدی‌های کوچک حبس‌های طویل المدت وضع کرده است.

Share: