بازداشت دو تن از کارگران شرکت کنتورسازی ایران

روز شنبه ۲۲ شهریورماه، دو تن از نمایندگان صنفی کارگران شرکت کنتورسازی ایران، در جریان تجمع اعتراضی این کارگران در مقابل دادگستری کل استان قزوین بازداشت شدند.

به نقل از ایلنا، دیروز شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۹، دو تن از نمایندگان صنفی کارگران شرکت کنتورسازی ایران، در پی برگزاری تجمع اعتراضی بازداشت شدند.

رضا گروسی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در این خصوص مدعی شد: “مشکلات کارگران کنتورسازی ارتباطی به اداره کار ندارد چرا که آنها به دلیل قطع رابطه کاری با کارخانه دیگر کارگر به حساب نمی‌آیند که ما پیگیر مشکلات آنها باشیم”.

در این گزارش به هویت و سرنوشت کارگران بازداشتی اشاره ای نشده است.

Share: