03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

بازداشت دو فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی سنندج

صبح روز سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه ١۴٠٢، خبات دهدار به همراه برادرش رامیار دهدار دو فعال مدنی و کارگری شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی شدند. بر اساس گزارش منتشرشده، نیروهای امنیتی با یورش به منزل شخصی این دو شهروند و با توسل به خشونت اقدام به بازداشت و ضبط وسایل شخصی آن‌ها کرده‌اند.

لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی اقدام به بازداشت این شهروندان کرده‌اند. تا لحظه انتشار این گزارش از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.

خبات دهدار فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق روز پنج‌شنبه ٢٨ مهرماه ١۴٠١ در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز شنبه هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شده بود.