روز پنجشنبه ۲۶ خرداد، حسام الدین مظلومی، معلم ساکن شیراز در جریان تجمع سراسری معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، حسام الدین مظلومی، معلم ساکن شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بازداشت این شهروند روز پنجشنبه در جریان تجمعات اعتراضی معلمان صورت گرفته است.

لازم به ذکر است؛ روز پنجشنبه ۲۶ خرداد، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در این میان تجمعات معلمان شماری از فعالان صنفی بازداشت شدند.

هرانا پیشتر با انتشار گزارشی به جمعبندی اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه پرداخته بود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.