امروز سه‌شنبه ۲ فروردین‌، دو شهروند در پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هرانا، به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۱، دو شهروند در پیرانشهر بازداشت شدند.

در این گزارش هویت این شهروندان احمد رسولی و ساسان پاداش اهل پیرانشهر عنوان شده است.

به گفته یک منبع مطلع، این دو شهروند به دلیل شرکت در مراسم نوروز روستای “قلاته‌رش” پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از محل نگهداری آنها اطلاعی در دسترس نیست.