معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور از بازماندگی ۵۳۵ هزار و ۳۸۰ دانش آموز از تحصیل در کشور خبر داد.

هرانا به نقل از ایرنا، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۵۳۵ هزار و ۳۸۰ دانش‌آموز در کشور هم اکنون باید سر کلاس درس باشند اما حضور ندارند.

محمدرضا واعظ مهدوی با اعلام این خبر نخستین گام برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان ایجاد فضای فیزیکی متناسب با جمعیت و استخدام معلم عنوان کرد.

وی ادامه داد: براساس قانون اساسی دولت موظف است تا اهداف تحقق آموزش و پرورش و تربیت بدنی را برای همگان محقق کند، همچنین براساس اصل ۴۳ قانون اساسی دولت مکلف به تأمین نیازهای اساسی مسکن خوراک پوشاک بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است.