کارگران کارخانه سیمان آباده خواستار بازگشت به کار نمایندگان اخراجی خود شدند. آنها همچنین خواستار عملی شدن وعده‌های مسئولین و پرداخت ۷ ماه دستمزد معوقه‌شان می‌باشند. بنا به گزارشات رسیده جلسه‌ای برای رفع موانع و رسیدگی به مشکلات کارگران کارخانه سیمان آباده با حضور مسئولین دولتی برگزار شد.

در ادامه این جلسه، مدیران کارخانه ۳ تن از نمایندگان کارگران را که به دفاع از حقوق آنها پرداخته بودند را اخراج کردند. این اقدام مدیریت در راستای تهدید همه کارگران و خاموش کردن صدای اعتراضات در کارخانه می‌باشد.

کارگران کارخانه سیمان آباده خواهان بازگشت به کار همکاران اخراجی و پرداخت مطالبات معوقه خود هستند. این کارخانه نزدیک به ۲۰۰ کارگر قراردادی و پیمانکاری دارد.

وضعیت معیشتی کارگران کارخانه سیمان آباده به دلیل پرداخت نشدن معوقات مزدی‌شان بسیار وخیم گزارش شده است. مشکلات مالی این کارخانه با افزایش گرانی و تورم در سال جاری بیشتر شده است. افزایش مشکلات تولید زمینه‌ساز ناامنی شغلی کارگران این کارخانه خواهد بود. در حال حاضر مدیریت کارخانه از عقد قرارداد با کارگران خودداری کرده است. آنها به این صورت می‌خواهند کارگران را در فشار گذاشته تا بتوانند قرارداد دلخواه خود را به آنها تحمیل کنند.

استثمار دوچندان کارگران با دیرکرد در پرداخت دستمزدها

دیرکرد در پرداخت دستمزد، استثمار دوچندان کارگران است. از یک سو با پرداخت دستمزدهای اندک آنها را استثمار می‌کنند. از سوی دیگر با دیرکرد در پرداخت، ارزش واقعی پول به دلیل گرانی و تورم از بین می‌رود. در واقع دستمزدی کمتر از آنچه قرار بوده به کارگران پرداخت می‌شود.

کارگران کارخانه سیمان آباده همچنین از پرداخت نشدن بیمه خود و مشکلات پیش روی شکایت دارند. این کارگران و خانواده‌هایشان در زمان مراجعه به مراکز درمانی بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه آنها امکان استفاده از خدمات درمانی را ندارند.

سران حکومت بدون توجه به مشکلات مالی و معیشتی کارگران کارخانه سیمان آباده هیچ اقدامی برای رفع این مشکلات انجام نمی‌دهند. با توجه به ورشکستگی و از دور خارج شدن صنایع کشور، باید منتظر تعطیلی این واحد تولیدی در ماه‌های آینده باشیم. این تعطیلی، منجر به بیکاری کارگران این کارخانه و پیوستن آنها به لشگر بیکاران خواهد شد.