بازگشت مجدد کارگران عسلویه به اعتصاب؛ آخرین گزارش ها از وضعیت اعتصاب کارگران پیمانی نفت

امروز ۲۷ شهریور کارگران شاغل در فاز ١۴ نیروهای اکسیر در بخش ١٠۶ و ١٠٨ در اعتراض به خلف وعده پیمانکاران مجدداً دست به اعتصاب زده و با شعار نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم بطرف دفتر مدیریت مپنا حرکت کرده و در آنجا تجمع کردند.

به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات، کارگران خواستار افزایش دستمزد بر اساس ارقام پیشنهادی همکاران خود در شرکت های دیگر و اجرای نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی هستند.

در کوران اعتصاب پیمانکار برای شکستن صف اعتصاب به این کارگران وعده هایی داده بود و کارگران با وعده قبول خواستهایشان بسر کار بازگشته بودند. اما روزهای اخیر اعلام گردید که دستمزد آنان فقط ۱۵ درصد افزایش می یابد و در نوبت کاری آنان نیز تغییری صورت نخواهد گرفت در مقابل این خلف وعده کارگران دوباره وارد اعتصاب شدند. و این اتفاقی است که در مراکز کارگری دیگر شاهد آن هستیم و هر کجا که کارگران با خلف وعده روبرو میشوند دوباره به اعتصاب باز میگردند.

تجمع اعتراضی کارگران در پتروشیمی بندر امام

همزمان، روز شنبه ۲۷ شهریور جمعی از کارکنان پتروشیمی بندر امام در اعتراض به انتقال ۳۰۰ نفر از کارگران به زیر نظر شرکت عملیات غیرصنعتی بندر ماهشهر، در نهمین روز اعتراض خود در مقابل پتروشیمی بندر امام دست به تجمع اعتراضی زدند. این انتقال در اواخر سال گذشته صورت گرفته و در نتیجه آن دریافتی های کارگران و از جمله برخی از مزایای شغلی کارگران مانند پاداش تولید آنها کاهش می یابد و کارگران آنرا تعرضی به زندگی و معیشت خود دانسته به آن معترضند.

این کارگران بیش از ۱۰ الی ۱۵ سال سابقه کار دارند و به این انتقال اعتراض داشته و خواستار بازگشت خود به شرکت مادر هستند. پتروشیمی بندر امام یک شرکت هلدینگ بوده و شرکت عملیات غیرصنعتی زیرمجموعه آن است و تنها نیروهای رسمی و قراردادی را می‌توانند به شرکت دیگری انتقال دهند و انتقال نیروهای پیمانکاری تنها با رضایت خودشان قابل انجام است.

دیگر خبرهای دریافتی

عده ای از کارگران شرکت پایندان در فاز ۱۴ و فاز ۱۳ با دو روز کاهش ساعت کاری خود در ماه و ٢۵ درصد افزایش حقوق به سرکار خود بازگشتند.

بنا بر خبرهای دریافتی شورای سازماندهی اعتراضات تاکنون در رابطه با مشاغلی چون جوشکار، فیتر و مونتاژه کار هفتاد درصد از شرکت های پیمانکاری زیر فشار اعتصاب قدرتمند کارگران اعتصابی نفت، با شرایط کارگران برای افزایش حقوق ها و بیست روز کار و ده روز مرخصی موافقت شده است. اما در حدود سی درصد شرکت ها پیمانکاران حاضر به قبول خواست های کارگران نشده و اعتراض ادامه دارد.

در برخی جاها نیز کارگران فقط دو تا سه میلیون افزایش مزدی داشته اند و خواست ۲۰ روز کارگر و ده روز مرخصی آنها نیز مورد قبول واقع نشده است.

در مراکزی نظیر شرکت های مستقر در بخش توسعه فاز ۱۴ عسلویه پیمانکاران با دادن وعده و وعید سعی کرده اند کارگران اعتصابی را سر کار بازگردانند اما به وعده ها عمل نشده است و امروز شاهد پیوستن دوباره آنها به اعتصاب هستیم. بدین ترتیب کارگران اعتصابی هر کجا که با خلف وعده های پیمانکاران روبرو میشوند، دوباره دست به اعتصاب میزنند. ضمن اینکه در محل پیگیر دیگر مطالبات اعتراضی خود از جمله بهبود وضع کمپ ها و غذا هستند.

شورای سازمانده ی اعتراضات کزارش داده است، اعتصاب کارگران پروزه ای در بهبود شرایط بکارگیری نیروهای جدید نیز تاثیر گذاشته اند. از جمله بنا بر خبر دریافتی دیگری در پالایشگاه دوازدهم که نیاز به ٩۵٠ کارگر جدید داشتند، این نیرو با شرایطی بهتری نسبت به گذشته به کار فراخوانده شده اند.

بیش از سه ماه اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت تا همین امروز دستاوردهای مهمی داشته و پیمانکاران را در موقعیت ضعیف تری قرار داده است و امروز نیز اعتراضات در میان بخش های مختلف نفت گسترده است. شورای سازماندهی اعتراضات تاکید کرده است کارگران اعتصابی نفت از خواست های خود عقب نمی نشینینند. بعلاوه اینکه در محل نیز پیگیر دیگر مطالبات خود همچون بهبود وضع کمپها و غذا و واکسیناسیون رایگان و دیگر مطالباتشان هستند.

Share: