بازگشت ۸۵۰ هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان به خاطر کرونا

سخنگوی وزارت امور مهاجران افغانستان از خروج ۸۵۰ هزار مهاجر افغان به علت شیوع ویروس کرونا به صورت داوطلبانه از ایران به کشورشان خبر داد.

به گزارش ایرنا، محمد رضا باهر، سخنگوی وزارت مهاجران افغانستان اظهار داشت بیشتر مهاجرانی که سال گذشته میلادی به افغانستان بازگشته اند به علت ناامنی و نبود شغل در این کشور دوباره به ایران بازگشته اند.

وی اظهار داشت در بهار سال ۱۳۹۹ به دلیل ترس مهاجران افغان از شیوع ویروس کرونا در ایران ،هر روز حدود ۱۵ هزار مهاجر افغانستان از ایران به کشورشان بازمی گشتند.

سخنگوی وزارت مهاجران افغانستان گفت هم اکنون روزانه حدود یک هزار از مهاجران افغانستان از مرزهای نیمروز وارد هرات می شوند.

وی اظهار داشت بیشتر مهاجران افغان برای تامین هزینه خانواده و کار به ایران مهاجرت می کنند.

باهر گفت که در سال گذشته میلادی ،۲۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان و ۱۲ هزار نفر نیز از ترکیه به کشورشان بازگشتند.

Share: