باییک: کوردها از روژاوا از شرف و شکوه خود حمایت می‌کنند [بخش اول و آخر]

جمیل باییک ریاست مشترک شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کوردستان -ک.ج.ک در رابطه با حملات دولت اشغالگر ترک با خبرگزاری فرات نیوز گفتگو نمود. برگردان این گفتوگو در دو بخش منتشر می‌گردد.

   خبرگزاری فرات: در سالگرد توطئه بین‌المللی، دولت ترک هم به روژآوا حمله نموده و هم روستاهای باکور کوردستان در مناطق مرزی را مورد حمله قرار داد. هدف از این حملات چیست؟

   جمیل باییک: نیروهای سوریه دمکراتیک، یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق و خلق شمال-شرق سوریه در نبردی تاریخی و مقاومتی شکوهمند قرار دارند. به تمامی این نیروها درود می‌فرستم. برای آنان آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. لازم است که خلق شمال-شرق سوریه، نیروهای سوریه دمکراتیک، یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق براین نکته واقف باشند که تمامی کوردها، وجدانهای آگاه بشری همگام و همراه این مقاومت تاریخی انها هستند. در نقطه‌ای برای عزت و شکوهمندی مقاومتی در جریان باشد، در هر کجای جهان برای وجدا آگاه بشری مقاومتی در جریان باشد، انسانیت نیز با آنها همگام و همراه است. کسانی که برای چنین منظوری به فداکاری دست بزنند، همواره به پیروزی دست می‌یابند. و در این راه هر هزینه ممکن و هر دردی را که لازم باشد، متحمل می‌کنند و به نتیجه دست می‌یابند. به همین دلیل نیز خلقمان در شمال-شرق سوریه، نیروهای سوریه دمکراتیک، یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق، در این مقاومت هر هزینه لازمی را باید متحمل شوند و در این میان هر اندازه که متحمل درد شوند، به همان اندازه به پیروزی خواهند رسید. زیرا خلق و جامعه جهانی، انسانیت با آنهاست. جنگی مشروع را به پیش می‌برند، جنگ شرف و شکوهمندی را به پیش می‌برند، برای آزادی و دمکراسی به نبرد دست می‌زنند. هیچ کس نمی‌تواند در مقابل چنین جنگی ایستادگی نماید. دولت اشغالگر، قاتل و فاشیست ترک هر اندازه اسلحه و تکنولوژی سنگین خود  را به بکار گیرد مهم نیست، هیچگاه نمی‌تواند اراده شکوهمندی و عزت، مقاومت، آزادی و دمکراسی‌خواهی را درهم بشکند. اکنون این حملات دولت ترک از ٩ اکتبر شروع شده‌اند. این برهه زمانی واجد معنای خاصی است. هر کوردی، هر انسانی که پایبند ارزشهای انسانی است، حامل وجدان آگاه بشری و ارزشهای انسانی است، می‌تواند به این مسئله معنایی دیگر ببخشد.

” … به همان اندازه که در روژاوا، شمال-شرق سوریه به قتل‌عام دست می‌زنند، همزمان در مناطق باکور کوردستان نیز، در شهرهایی مانند جزیر بوتان، تا پرسوس و بیرجک در نوار مرزی، نیز به خلق حمله می‌نمایند. به توپباران این مناطف دست می‌زنند … “

   اطلاع دارید که در ٩ اکتبر، توطئه بین‌المللی در سوریه را به منظور خارج نمودن رهبر آپو از سوریه و از میان برداشتن جنبش آزادیخواهی کوردستان، از طریق هدف قرار دادن وی، آغاز کردند. این کار را به منظور قتل‌عام خلق کورد انجام دادند. به رغم تمامی تلاشهایشان برای گرفتن نتیجه‌ای از این توطئه، اما به اهداف آن دست نیافتند. زیرا رهبر آپو، خلق کورد، دوستان خلق کورد، رزمندگان آزادی و حزب کارگران کوردستان همگی با هم علیه آن موضع گرفتند. به همین دلیل توطئه به اهداف خود دست نیافت. بسیاری از ابعاد این توطئه خنثی شدند. و بار دیگر، این بار نیز در سوریه، علیه خلقمان در روژآوا در شمال و شرق سوریه توطئه جدیدی را آغاز کردند. و این به چه معنایی است؟ تلاش دارند تا توطئه بین‌المللی را بار دیگر بسط داده و اینبار به نتیجه دست یابند. از سوریه آغاز نمودند و مجددا در سوریه نیز آن را تداوم می‌بخشند. تلاش دارند تا این توطئه را به هدف و نتیجه خود برسانند. یعنی رهبر آپو، مبارزه‌ای را که رهبر آپو برای کوردها، برای خلق‌های خاورمیانه، برای انسانیت در پیش گرفته است، نابود نمایند. تا بر این مبنا قتل‌عام کوردها را گسترش داده و از این طریق به نتیجه دست یابند. زیرا بر این نکته واقف هستند که تا زمانیکه پ.ک.ک را نابود ننمایند، نمی‌توانند نسل‌کشی کوردها را با موفقیت به نتیجه برسانند.

   به همین دلیل است که با تمامی نیرو و توان خود به حرکت آزادیخواهی کوردها، خلق کورد حمله می‌کنند. اکنون حملاتی را اشغالگران فاشیست و قاتل ترک در روژآوا، شمال و شرق سوریه انجام می‌دهند، از همین‌رو لازم است که کوردها و انسانیت، اهداف این حملات را به خوبی درک نمایند، هدف آنها دور کردن کوردها از مناطق شمالی و غربی است. تا از این طریق بتوانند پیوند بین کوردها را در دو سوی مرز از هم بگسلند. تا بتوانند قتل‌عام و نسل‌کشی کوردها را به پیش برده و به نتایج مد نظر خود دست یابند. نگاه کنید؛ به همان اندازه که در روژاوا، شمال-شرق سوریه به قتل‌عام دست می‌زنند، همزمان در مناطق باکور کوردستان نیز، در شهرهایی مانند جزیر بوتان، تا پرسوس و بیرجک در نوار مرزی، نیز به خلق حمله می‌نمایند. به توپباران این مناطف دست می‌زنند، در این نواحی افرادی به شهادت رسیده یا مجروح می‌شوند، و تمامی این موارد را نیز به نیروهای سوریه دمکراتیک نسبت می‌دهند. این دروغها بسیار وقیح هستند. از یک طرف افراد ما را به قتل می‌رسانند، مجروح می‌کنند، و از طرف دیگر درصدد کوچاندن و آواره کردن آنها برآمده‌اند. از سوی دیگر نیز می‌گویند در این مناطق جنگ در جریان است، باید از مناطق سریکانی باکور، سوروج، بیرجک، جزیره و دیگر مناطق خارج شوید. تحت لوای جنگ، تلاش دارند در قسمت باکور کوردستان، مناطق و روستاهای کوردنشین را از کوردها  تخلیه نمایند. و این واقعیت است. بدین منظور نیز خلقمان، در بخش باکور کوردستان، از خانه، شهر و روستاهای خود نباید خارج شوند. هر اندازه این مناطق توپ باران نیز شود، هر اندازه که در این مناطق به قتل‌عام نیز دست بزنند، نباید احدی خانه و شهرهاهای خود را تخلیه نماید. و اگر خانه‌هایشان را تخلیه نمایند، در راستای خدمت اشغالگران قرار گرفته‌اند.

   اشغالگران از طریق این جنگ می‌خواهند پیوندهای بین باکور و روژاوا را قطع کنند. می‌خواهند که کوردها در هر دو سوی نوار مرزی کوچ کنند تا بتوانند به قتل‌عام دست بزنند. برای این منظور هم در روژآوا و شمال-شرق سوریه، این سیاست را پیگیری می‌کنند و هم در باکور کوردستان نیز چنین سیاستی را به پیش می‌برند. هم در شمال، و هم در روژآوا خلقمان باید باید هیچیک از روستاها و شهرهای خود را تخلیه نکند، اگر از شهرها و روستهای خود خارج شوند، بار دیگر نمی‌توانند به این جاها بازگردند و این امر مرگ را برای کوردها رقم خواهد زد. خلق کورد در میانه بقا یا مرگ قرار دارند. اگر کوردها می‌خواهند که با هویت، ارزشها، زبان و فرهنک آزاد خود زندگی کنند، لازم است که تمامی هزینه‌ها را متحمل شده و تمامی دردها و مصایب را به جان بخرند. علیه اشغالگری و فتل‌عام کنندگان موضع گرفته و ایستادگی کنند. آن زمان است که می‌توانند زندگی کنند. بدینگونه نباشد هدف اشغالگران کشتن و قتل کوردها بوده و تلاش دارند تا تحت عنوان کورد و کوردستان هر چیزی را نابود کنند. این را پنهان هم نمی‌کنند. بدین منظور لازم است خلق ما علیه این سیاست تا آخرین لحظه ایستادگی نماید. اگر در این راستا به مقاومت دست برند. اگر در این رابطه ایستادگی نماید، می‌تواند به نتیجه دست یابد و اگر مقاومت نکند، به شهادت نرسد، زخمی و مجروح نگردد، آواره شده و خواست اشغالگران را محقق خواهد نمود، در اینصورت است که با دستان خود، زمینه مرگ خود را آماده می‌نماید.

   فرات: پیش از حمله، از طریق بحث منطقه و مکانیزم امنیتی، این منطقه بدون نیرو و ضعیف گذاشته شد و راه برای حمله باز گذاشته شد. در این حملات نیروهای بین‌المللی نقش ایفا کردند. شما این نقش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

   باییک: بسیار خوب؛  همه می‌دانند که امریکا و روسیه برای دست‌یابی به منافع خود خلق کورد را قربانی می‌کنند. خلق کورد، برای انسانیت، حتی به انها نیز خدمات بزرگی را کرده است. هیچ کس مقابل داعش ایستادگی نکرد؛ کوردها مقاومت کردند. رزمندگان آزادی مقاومت کرده و بسیاری در این راه به شهادت رسیده و متحمل هزینه شدند. ضربات سنگینی را به داعش زدند. این دولتها و انسانیت را از بلایی بزرگ رهایی دادند. همه مدیون کوردها هستند. اما به جای ادای دین به کوردها چکار کردند؟ کاملا بر عکس، با داعش همکاری می‌کنند. به حمایت از اردوفان دست می‌زنند. تا اردوغان و داعش بتوانند انتقام خود را از کوردها بگیرند. کوردها را قتل‌عام نمودند. درصدد دست‌یابی به منافع خود برآمده‌اند. به همین دلیل از وی حمایت می‌نمایند. زمانیکه علیه داعش به جنگ دست زدند، آمریکا اظهار داشت که ارتباط ما با یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق ارتباطی نظامی و نه سیاسی است. بدیهی است. هیچگاه ارتباطات سیاسی را گسترش ندادند. هیچگاه خودمدیریتی دمکراتیک را قبول نکردند. تلاش نمودند که از رزمندگان فدایی، رزمندگان آزادی برای بهره برداری از اهداف خودشان استفاده کنند. برای نمونه، نشستی در ترکیه برگزار شد. ترکیه، ایران و روسیه. در نتیجه این نشست چه گفتند؟ ما خودمدیریتی دمکراتیک را نمی‌پذیریم. ما چنین اداره‌ای را نمی‌پذیریم. متعاقبا آمریکا و ترکیه نیز گفتند: ما برای مناطق مرزی دست به ایجاد نیرویی زده‌ایم. ما مرزها را حفاظت می‌کنیم. اینگونه گفتند و به گشتزنی مشترک دست زدند. هوایپیماهای ارتش ترک و امریکا به پرواز درآمدند؛ وسائط نقلیه آنان، در این مناطق به حرکت درامدند. بعد از چند روز آمریکا اظهار داشت که ما از این مناطق عقب‌نشینی می‌کنیم. و بدیهی است که بعد از ان ترکیه دست به حمله زد. یعنی آمریکا تحت عنوان حفاظت از مرز، به منظور آنکه ترکیه بتواند وارد شمال-شرق سوریه شود، راه را برای ترکیه گشود. در نتیجه این اتحاد، راه برای حمله ترکیه گشوده و نیروهای ترکیه نیز مشروعیت یافتند. این راه مسدود بود، ترکیه نیز در این میان مشروعیتی نداشت. اما از طریق این ائتلاف با آمریکا، ترکیه هم تشویق شد و هم مشروعیت یافت. روسیه نیز پیش از این گفته بود که ورود ترکیه مشروعیت دارد. یعنی با یکدیگر این طرح را پیش بردند. برای منافع خود چنین طرحی را پیاده کردند. در حالیکه کوردها در اینباره به انها، و جامعه جهانی خدمت کرده بودند. به جای آنکه دین خود را ادا نمایند، دشمنی بزرگی را با کوردها انجام دادند. در همین رابطه آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد و ترکیه برای تک تک مجروحان و کشته شدگان مسئول هستند. نمی‌توانند از این مسئولیت شانه خالی نمایند.

“… لازم است که کوردها این مسئله را به خوبی ببنیند. برای هیچ کس دیگری به مبارزه و فعالیت دست نزنند. به کورد طرف دیگری تبدیل نشوند. برای خود و از آنِ خود و از انِ انسانیت باشند. باید مقاومت و مبارزه خود را همچنان ادامه داده و به پیش برند …”

   اردوغان در مقابل سازمان ملل متحد آشکارا می‌گوید من شمال-شرق سوریه را اشغال می‌کنم. هیچ کس در مقابل وی موضعی نگرفت. و این امر مایه شرمی عظیم و بی‌اخلاقی بزرگی است. برخی از دولت‌ها بار دیگر می‌گویند که سلاحی به ترکیه نمی‌فروشیم. برخی دیگر نیز می‌گویند که ما فروش سلاح به ترکیه را متوقف نموده‌ایم. در این رابطه دورویی و ریای بزرگی را مرتکب می‌شوند. چرا اینگونه رفتا‌ر می‌کنند؟ برای انکه با واکنشهای انسان‌دوستانه مواجه نشوند. واکنشهای خلق‌های آنان گسترش نیافته و هم از سوی دیگر درصدد فریب کوردها بر‌می‌آیند. یعنی فریب را مبنای عمل خود قرار می‌دهند. تا کوردها، خلقهای خود، انسانیت، آزادی و دمکراسی را فریب دهند، چنین اظهار نظرهایی را منتشر می‌کنند. در خفا همچنان به این کشور اسلحه می‌فروشند. به این کشور وام اعطا می‌کنند. ارتباطات خودشان را با ترکیه همچنان ادامه می‌دهند؟ باید خلقمان این مسئله را درک کند. لازم است که به این سخنان توجهی ننماید. این اظهار نظرها کاملا پوچ هستند. تمامی این سخنان در راستای خدمت به اشغالگران فاشیست ترکیه است. تا ترکیه بتواند کشتار کوردها را همچنان ادامه بدهد. برخی نشستها را برگزار می‌کنند. به انتشار بیانیه دست می‌زنند، اما هیچگاه علیه ترکیه موضعگیری نمی‌کنند. نمی‌گویند که ترکیه چه منافعی را در شمال-سوریه دارد؟ نمی‌گویند که ترکیه باید سریعا از این منطقه خارج شود. علیه ترکیه هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود. با سخنان خود عملا به حمایت از ترکیه می‌پردازند. به ترکیه می‌گویند که ادامه بده؛ و ترکیه نیز ادامه می‌دهد. به همین علت است که ترکیه اشغالگری خود را همچنان ادامه می‌دهد. تا جایی که عده‌ای می‌گویند که اگر ترکیه وارد هر منطقه‌ای شود و هر منطقه‌ای را تصرف کند، از آن خارج نمی‌شود. این دروغ است، آنها می‌خواهند خلقمان را فریب دهند. اردوغان آشکار اعلام کرده است که از فرات تا دجله، حسکه و مناطق اطراف ان را تصرف می‌کنم. زیرا طرحی را که ترکیه مد نظر خود قرار داده است، مبتنی بر اینست که در روژآوا کوردی باقی نماند. باید خلقمان در روژآوا این حقیقت را به خوبی درک نماید. به این بیانیه‌ها وقعی ننهد. به خود و رزمندگانش اعتماد داشته باشد و متکی باشد. با رزمندگان خود، تا زمانیکه اشغالگری ترک را از خاک سوریه بیرون می‌کند، مقاومت شرافتمندانه خود را ادامه بدهد. و این درستترین کار است. در غیر اینصورت برای کوردها مفر حیاتی باقی نیست. تنها مقاومت است، پیروزی در مقاومت است که مایه حیات کوردها خواهد بود. خارج از آن هیچ راه دیگری برای کوردها نیست، دیگر راهها به مرگ کوردها منتهی می‌شود. باید کوردها بر این مسئله واقف باشند.

   برخی از دولتهای عرب واکنشهای خوبی داشتند. احتمال دارد که در بعد عملی نتوانند چندان بر امریکا، سازمان ملل متحد، اروپا، روسیه تاثیرگذار باشند، یا انها را به اخذ تصمیمیاتی در این باره وادارند. اما موضع و تصمیمات آنها خوب هستند. خصوصا موضع مصر و فلسطین را بسیار خوب ارزیابی کرده و از آن تشکر می‌کنیم. در این رابطه خلقمان باید بداند که توطئه بسیار بزرگی در حال اجراست. نه فقط علیه روژاوا، بلکه علیه تمامی جنبش آزادیخواهی کورد و تمامی بخشهای کوردستان این توطئه در حال اجرا شدن است. این توطئه علیه رهبر آپو، علیه پ.ک.ک، علیه گریلا، علیه رزمندگان، و علیه کوردهای آزاد است. این توطئه در چنین سطحی به پیش برده می‌شود. نیروهای بسیاری در این توطئه جای گرفته‌اند. و برای آنکه خلقمان نیز متوجه چنین امری نباشد، برخی دست به انتشار بیانیه و اعلامیه می‌زنند. به دورویی دست می‌زنند. در این میان چه سیاستی را اعمال می‌کنند؟ سیاست فرار کن و بگیر؛  یعنی اجازه بدهند که کوردها و دولت ترک به جنگ دست بزنند، اجازه بدهید که هر دو طرف نیز شکسته و فرسوده شوند، ما هر دو را در راستای منافعمان به خدمت درمی‌آوریم. این سیاست را به پیش می‌برند. لازم است که کوردها این مسئله را به خوبی ببنیند. برای هیچ کس دیگری به مبارزه و فعالیت دست نزنند. به کورد طرف دیگری تبدیل نشوند. برای خود و از آنِ خود و از انِ انسانیت باشند. باید مقاومت و مبارزه خود را همچنان ادامه داده و به پیش برند. من بر این باور هستم که خلق ما نیز واقعیت امریکا و روسیه را درک کرده است. دریافتند که آنها چگونه بر اساس قربانی کردن کوردها منافع خود را کسب می‌کنند؟ به همین دلیل نباید هیچ کس به آنها متکی باشد. پیش از این نیز گفته بودیم. خلق کورد باید به خود متکی باشد. بر نیروی خود اتکا داشته باشد، با نیرو و امکانات خود مبارزه نماید. از طریق ائتلاف با خلق‌ها مقاومت را به پیش ببرد. بدینگونه می‌تواند به نتیجه دست یابد. اگر از این معیارها و راهکارها فاصله گرفته و برخی از دولت‌ها را مبنا قرار دهد، یا بیانات فریبکارانه انها و دورویی آنها را مبنا قرار دهد؛ ان زمان است که گور خود را با دستان خود کنده است. من بر این باورم که این اشغالگری ترکیه، در شمال-شرق سوریه این واقعیت را به تمامی کوردها، تمامی بخشهای کوردستان و خارج از آن نشان داده است.

ادامه دارد …

جمیل باییک ریاست مشترک شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کوردستان -ک.ج.ک در رابطه با حملات دولت اشغالگر ترک با خبرگزاری فرات نیوز گفتگو نمود. بخش دوم گفتوگو به شرح زیر است.

   خبرگزاری فرات: بعد از حملات، خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در رابطه با حفظ مرز  با روسیه به توافق رسیدند. این توافق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

   جمیل باییک: درست است؛ این مسئله مورد نیاز است. زیرا شمال-شرق سوریه بخشی از سوریه بوده و خارج از آن قرار ندارد. نیروهای سوریه دمکراتیک، یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زنان و تمامی خلق منطقه نیز از سوریه هستند. از آغاز تا هم اکنون، خلق شمال-شرق سوریه عرب، سریانی، آسوری، ارمنی، چرکس، ترکمن بوده یا هر مذهبی داشته باشند بر این باور هستند که بخشی از سوریه هستند و اتحاد سوریه را مبنا قرار می‌دهند. ما مخالف تجزیه سوریه هستیم نه فقط با انتشار بیانیه و سخنان، بلکه در عمل نیز، با جنگ علیه داعش این مسئله اثبات شده است. به این منظور لازم است که سوریه نیز اکنون به همین نحو با این مسئله روبرو شود. لازم است که سوریه این مسئله را به خوبی درک نماید، ترکیه می‌گوید که من ارتش ملی سوریه را تاسیس کرده‌ام و سوریه این مسئه را قبول نمی‌نماید. در مقابل سوریه، درصدد ایجاد سوریه‌ای از نوع دیگر برآمده است. ترکیه از طریق این تبهکاران درصدد بنیان نهادن سوریه‌ای دیگر است. و این امر نیز در راستای منافع سیستم مدرنیته کاپتالیستی ناتو قرار می‌گیرد. زیرا ترکیه از دولتهای عضو ناتو می‌باشد. تمامی این تبهکاران نیز همگی وابسته به ترکیه بوده و یک نیروی مجزا نیستند. کاملا در خدمت ترکیه هستند. ترکیه آنها را سازماندهی کرده است. مدیریت می‌کند. از طریق آنها می‌خواهد که سوریه جدیدی را ایجاد نماید. و صراحتا این مسئله را نیز بر زبان می‌آورد. لازم است که سوریه این مسئله را ببیند. ترکیه می‌گوید که من تحت عنوان چشمه صلح این حرکت را انجام می‌دهم. در این چشمه خون فوران می‌کند. هر روز انسانهای کورد، عرب، سریانی، چرکس، ترکمن، ارمنی کشته می‌شوند. صدها مقتول و مجروح را می‌تواند مشاهده کرد. روستاها و شهرها ویران می‌شوند. ترکیه این مسئله را از طریق تبهکاران دنبال می‌کند. این تبهکاران اکنون بخشی از ارتش ترک هستند. نباید آنها از مجزا از آن دید. ترکیه بر این اساس می‌خواهد که از طریق این نیروها اهداف نئوعثمانی را تحقق بخشد. میلیونها سوری را به ترکیه کشانده‌اند، ترکیه آنها را سازماندهی کرده است. این نیروها را هم علیه اروپا به فعالیت واداشته و به نتیجی دست می‌یابند و هم از طریق سازماندهی و آموزش در تلاش برای ایجاد سوریه جدید و مد نظر خود می‌باشد. از سوی دیگر همواره از میان این گروه، گروههای تبهکار را تغذیه کرده و از این طریق نیروی نظامی را گسترش می‌دهد. بدین شیوه است که جنگ را ادامه می‌دهد. در واقع این ترکیه است که سوریه را به اینجا کشانده است. هم اکنون نیز خواهان تداوم این ویرانی است. من بر این باورم که سوریه این واقعیت را درگ کرده است. بدین منظور، نیروهای سوریه دمکراتیک، رهبری خودمدیریتی دمکراتیک، همراه با نیروهای مدافع خلق قدمهایی را برداشتند. برای سوریه نیز، برای کوردها نیز و برای تمامی خلق‌های شمال-شرق سوریه نیز برداشتن گامهای مثبت لازم بوده و در آینده نیز برداشتن چنین قدمهایی لازم می‌باشند. بسیار دیر شده است، اما به رغم دیر شدن؛ ما این مسئله را در راستای منافع تمامی خلق‌ها می‌بینیم.

   فرات: بعد از حملات اشغالگری، خلق کورد خصوصا در باشور و روژهلات کوردستان و اروپا بپای خواستند. در مقابل آخرین تکنولوژیها، رزمندگان با سلاحهای سبک خود و با اراده مصمم خود در این سرزمینهای کم وسعت مقاومتی تاریخی را از خود نشان دادند. شما سطوح این مقاومت را چگونه می‌بینید؟

   باییک: این مقاومت، مقاومت شرف و شکوهمندی است. مقاومتی تاریخی است، مقاومت حیثیت است، مقاومت آزادی و دمکراسی است، مقاومت انسانیت است. در ابتدا نیز گفتم، کوردها از نابودی رها شده‌اند، به همین منظور مهم نیست که کوردها در کجا باشند، در کدام بخش کوردستان باشند، خارج از میهن یا هر جای دیگر، لازم است که بر این نکته واقف باشند اشغالگر فاشیست ترک با حمله‌ای که علیه کوردها ادامه می‌دهد، تلاش دارد تا کوردها را از میان بردارد. به منظور توقف چنین خواستی، همانند تمامی خلق‌ها در سرزمین خود، با هویت خود، زبان خود، فرهنگ خود، به منظور دستیابی به آزادی خود هر آنچه را که لازم باشد باید انجام دهد. زیرا برحق بوده و مشروعیت دارند. باید مبارزه خود را به پیش ببرند. نه فقط برای خود، بلکه برای تمامی بشریت. تا بشریت را نیز از مصیبی بزرگ نجات دهند. امروزه بزرگترین مصیبت خود اردوغان است. زیرا اردوغان است که حامی النصره و داعش است. همه این مسئله را می‌دانند. خلق کورد در مقابل این مصیبت مبارزه کرده و متحمل هزینه می‌شود، در این راه نیز آلام فراوانی را متحمل شده است. باید جامعه جهانی اصل مسئله را ببیند. نمایندگان انسانیت این مسئله را دیده و همراه و همگام با کوردها خواهند بود. جنبش و مبارزه کوردها، جنبشی مشروع است. به این منظور باید خلقمان در تمامی بخشهای کوردستان، خارج از میهن، باید بپاخیزد. از خود، کرامت خود، شکوه و مجد خود صیانت نماید، از آینده خود دفاع نماید. بدین وسیله به تمامی آحاد خلق قهرمانمان درود می‌فرستم. من بر این باورم که مقاومت لازم را بیش از پیش تقویت می‌کنید، کسانی که کوردها را به رسمیت نشناسند، لازم است که کوردها نیز آنها را به رسمیت نشناسند. کسی که درصدد قتل‌عام کوردها برآمده ست، کوردها نیز باید به هر نحو ممکن در برابر آن ایستادگی نمایند و این حق آنهاست. کسی که کوردها را به رسمیت نشناسد، ما نیز آنها را به رسمیت نخواهیم شناخت. کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم در پشت ترکیه قرار می‌گیرند، کسانی که از قتل‌عام کوردها حمایت می‌کنند، را نباید هیچگاه به رسمیت شناخت. باید آنها را به عنوان دشمن خود ملاحظه کرد. نباید بلایایی را که بر سر کوردها اورده‌اند، هیچگاه فراموش کرد. اگر فراموش کنند، نابود خواهند شد و این نابودی را می‌پذیرند. بر این باورم که خلقمان هیچگاه این موارد را از یاد نخواهد برد. از آنها حساب پس‌خواهد گرفت. اکنون در باشور کوردستان ١۴ حزب تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند؛ پارلمان باشور کوردستان تصمیم گرفته است. من این تصمیم‌ها را مثبت ارزیابی می‌کنم. برای این تصمیم‌ها ارزش و احترام قائل هستم. من براین باور هستم که این تصمیم‌ها باید اجرایی شده و فقط در حیطه سخن و بر روی کاغذ باقی نمانند. بدین منظور لازم است که مرزهای روژآوا را بر روی خلق باز کنند،  کسانی که خواهان عزیمت به روژآوا بوده و خواهان نبرد هستند، باید بتوانند عازم روژآوا شوند، لازم است که محدودیتی متوجه آنها نشود. لازم است که در تمامی ابعاد مادی و معنوی، به قهرمانان روژآوا کمک نمایند. و این درست است؛ در بخشهای دیگر کوردستان، در خارج از میهن، جوانان کورد، دختران و پسران کورد لازم است که به مقاومت روژآوا بپیوندند. کسانی که مایل به عزیمت هستند، عازم روژآوا شده و کسانی که مایل نیستند، در مقابله با اشغالگری ترک، مبارزه خود را به هر نحو ممکن ادامه دهند. هیچ کس حق ندارد که در رابطه با عملکردشان، انها را بازخواست کند. این حق ماست. زیرا اشغالگران ترک، فاشیستهای ترک می‌خواهند که نام کورد و کوردستان را کاملا حذف کنند. کوردها نیز این مسئله را نپذیرفته و جامعه جهانی نیز این مسئله را نمی‌پذیرد. کوردها به منظور بقای حیاتشان، و هم برای آزادیشان، به اقدام ممکنی دست خواهند زد، و این حق کوردهاست.

   فرات: سخن نهایی شما برای خلق کورد، رزمندگان و دوستان خلق کورد چیست؟

   باییک: در ابتدای سخنانم نیز گقتم که دولت فاشیست، اشغالگر و قاتل ترک تلاش دارد تا در باکور [کوردستان] مرز روستاها و مناطق را خالی نماید تا کوردها بار دیگر به این مناطق باز نگشته و از این طریق بتواند قتل عام کوردها را تداوم بخشد. به همین دلیل در باکور کوردستان خلقمان لازم است که روستاها، شهرها و خانه‌های خود را ترک ننمایند. حتی در صورت مواجهه با مرگ نیز این مناطق را ترک نکنند. و این اقدام درست است. علیه اشغالگری باید از این طریق مقاومت کرد، باید با عزمی نستوه و جسارت ایستادگی نمود. اگر چنین اقدام کنند، اشغالگران نمی‌توانند این تصمیم را اجرایی کنند. اکنون در مقابل دفاتر حزب دمکراتیک خلق‌ها تجمع می‌نمایند، به صدور بیانیه دست می‌زنند. این مسئله اشتباه است. اشغالگران این مسئله را می‌دانند، به همین دلیل تمهیدات لازم را اندیشیده‌اند. در مقابل این دفاتر پلیس، میت و نیروهای آنان حضور دارند. اجازه تجمع به افراد را در مقابل این دفاتر نمی‌دهند. لازم نیست که در مقابل دفاتر این حزب تجمع کنند. لازم نیست به مراکز شهری بروند. هر کس در کوچه، محله خود می‌تواند نسبت به این مسئله اعتراض نماید. در چنین صورتی همه می‌توانند در محلات و کوچه‌های خود در هر جایی، علیه اشغالگری ایستادگی نمایند. اشغالگران نمی‌توانند آنها را کنترل نمایند. مگر چقدر توان دارند؟ چه کسی را دستگیر کنند؟ نمی‌توانند. خلق ما می‌تواند فشارهای وارد آمده را تقسیم نماید. می‌توانند اعتراضات و مقاومتی بزرگ را سازماندهی نمایند و در ترکیه به فاشیسم پایان دهند. باید خلقمان، در باکور کوردستان، در بخشهای دیگر یا خارج از میهن بر این نکته واقف باشند که تا زمانیکه این حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/ م.ه.پ از میان نرود، ذهنیت اشغالگری و قتل‌عام تغییری نمی‌باید. کوردها هیچگاه‌این مسئله را نخواهند پذیرفت. این حاکمیت هر زمان درهم شکست، آنزمان ممکن است که کوردها را قبول نمایند، حل مسئله کورد را بپذیرند. در غیر اینصورت خواهان از میان برداشتن کوردها هستند. هیچ چیزی را تحت نام کوردها باقی نخواهند گذاشت و این دلیل حمله همه جانبه آنها علیه کوردهاست. کوردها این مسائل را در‌می‌یابند.

… در محله خود، کوچه خود، در خیابانها، در میادین، در روستاهای خود… آنزمان است که اشغالگران نمی‌دانند که باید کجا را کنترل نمایند. نخواهند توانست. و اینگونه است که شکست خواهند خورد. از این طریق به آسانی می‌توانند اوضاع را به کنترل خود درآورده و اقدامات آنها را خنثی کنند. و هیچ کس نمی‌تواند در مقابل آنان ایستادگی نماید. لازم است که در این رابطه تغییری اساسی ایجاد شود. اکنون در مقابل فاشیسم، لازم است که تمامی خلق‌ها، ادیان، مذاهب یا فرهنگ‌ها، همگی در یک جبهه علیه فاشیسم تجمع نمایند …

   آیا باید کوردها اینگونه زندگی کنند؟ این زندگی نیست، برای کوردها یک مرگ است. به همین دلیل، طی روزهای آینده نیز نباید چنین مسئله‌ای را بپذیرند. باید آن را رد کرده و زیر پا بگذارند. اگر در این راستا بپاخیزند، و هزینه بدهند، این سیاست دولت را از میان برخواهند داشت. اکنون در باکور، لازم است خلقمان اینگونه عمل نماید. در هر جایی که قرار دارد باید بپاخیزد. در محله خود، کوچه خود، در خیابانها، در میادین، در روستاهای خود… آنزمان است که اشغالگران نمی‌دانند که باید کجا را کنترل نمایند. نخواهند توانست. و اینگونه است که شکست خواهند خورد. از این طریق به آسانی می‌توانند اوضاع را به کنترل خود درآورده و اقدامات آنها را خنثی کنند. و هیچ کس نمی‌تواند در مقابل آنان ایستادگی نماید. لازم است که در این رابطه تغییری اساسی ایجاد شود. اکنون در مقابل فاشیسم، لازم است که تمامی خلق‌ها، ادیان، مذاهب یا فرهنگ‌ها، همگی در یک جبهه علیه فاشیسم تجمع نمایند. حول چند نقطه می‌توانند با هم به اتحاد برسند. لازم نیست حول مسائل بسیاری به تفاهم برسند. می‌توانند علیه فاشیسم، معیاری را برای خود متصور شوند. می‌توانند دمکراسی را برای خود مبنا قرار دهند، آزادی و عدالت را برای خود مبنا قرار دهند. این نکات را همه می‌توانند قبول کنند. بر این مبنا می‌توانند علیه فاشیسم ایستادگی نمایند. کسانی که در ترکیه می‌گویند که ما مخالف فاشیسم هستیم، ما دمکرات هستیم، ما سوسیالیست هستیم، ما میهن‌دوست هستیم، اگر با کوردها حول یک جبهه متحد نشوند، در نهایت قتل‌عام می‌شوند. اگر حتی اکنون نیز زنده هستند، صرفا ناشی از مبارزه کوردهاست، به همین دلیل است که زنده هستند. اگر کوردها قتل‌عام شوند، آنها نیز زنده نخواهند ماند. لازم است همه براین نگته واقف شوند. اکنون ترکیه، تحت عنوان خلق ترکیه می‌گوید که ما این جنگ را ادامه می‌دهیم. آیا خلق ترکیه این مسئله را قبول می‌نماید؟ باید موضع خود را مشخص نماید. ترکیه با تمامی امکانات خلق‌هایی که در ترکیه زندگی می‌کنند، این جنگ را به پیش می‌برد. آیا خلق ترکیه این مسئله را می‌پذیرد یا خیر؟ اکنون زندگی خلق در ترکیه دچار مسمومیت شده است. زیرا دولت ترکیه تمامی فرصتها و امکانات را در خدمت جنگ قرار می‌دهد. از این طریق قتل‌عام خلق‌ها را مبنای عمل خود قرار داده است. به همین دلیل است که مشکلات اقتصادی روی داده‌اند. آیا این مسئله را قبول می‌نمایند یا خیر؟ لازم است در اینباره موضعگیری نمایند. جسارت داشته باشند. یا این مسئله را پذیرفته و تسلیم فاشیسم شوند و در این جرایم سهیم و شریک شوند، یا در مقابل آنان ایستادگی کرده و همراه و همگام با کوردها به فاشیسم پایان دهند. غیر از این راه دیگری متصور نیست.

   در تمامی بخشهای کوردستان نیز خلقمان لازم است که بر این نکته واقف باشد که اگر از روژآوا حمایت و صیانت به عمل نیاورد، و مقاومت شرف و عزت را  به پیروزی نرساند، در تمامی بخشهای کوردستان خلق کورد دچار قتل‌عام می‌شود.

   دولت ترک در این رابطه تصمیم خود را گرفته است. این دولت بر این باور است که در سومین جنگ جهانی می‌تواند این امر را تحقق بخشد. بر این باور ست که در جنگ جهانی اول و دوم ارمنی، سریانی، آسوری، پونتوس، یهودی .. ها را از میان برداشته است، از همین‌رو می‌تواند در این مقطع کوردها را نیز از صحنه پاک نماید. به همین دلیل کوردها- هر چند کوردها می‌توانند افکار مختلفی را داشته باشند، مسائل مختص به خود را داشته باشند- باید در رابطه با مسائل ملی لازم است که دست در دست یکدیگر بگذارند و از یکدیگر صیانت به عمل آورند. بدین منظور نیر لازم است کنفرانس ملی برگزار شود. در این رابطه فراخوانهایی داده شد، ما از آنها حمایت به عمل می‌آوریم. لازم است که صرفا به سخن محدود نشود. امروز برای کوردها، برگزاری کنفرانس ملی از آب، نان و هوا بیشتر لازم است. لازم است که این کنفرانس سریعا برگزار شود و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. آنزمان است که مبارزه کوردها بیش از پیش تقویت شده و اشغالگران نخواهند توانست کوردها را بیش از این قتل‌عام نمایند. هیچ کس نمی‌تواند با هزینه کوردها، منافع خود را پیش ببرد، برای منافع خود کوردها را قربانی نماید.

… بر این باور هستم که اگر مقاومت شرف و شکوه، نبردی که اکنون در جریان است، در تمامی ابعاد آن پیش برده شود، دولت فاشیست و قاتل نمی‌تواند در مقابل آن بایستد. درست است که اسلحه در دست دارند، دوستان و حامیان مخفی دارند، از طریق آنان می‌توانند هزینه‌های سنگینی را بر کوردها تحمیل نمایند، آلام و مصایب فراوانی را بر کوردها تحمیل نمایند، اما خلقمان، رزمندگان نیروهای سوریه دمکراتیک، یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق، خلقمان در شمال سوریه و همه با قهرمانی در مقابل اشغالگری و فاشیسم مقاومت و ایستادگی می‌کنند. تمامی هزینه‌های لازم را مد نظر قرار داده‌اند. تمامی مصایب را پیش روی چشمان خود قرار داده‌اند و می‌گویند که ما سرزمین خود، روستاها و خانه‌هایمان را ترک نمی‌کنیم. ما شرف خود را زیر پای خود قرار نمی‌دهیم …

   اکنون رسانه‌ها در سطح جهانی اخبار را بلافاصله منتشر می‌کنند. ارزیابی و تفسیر این اخبار را انجام می‌دهند. یعنی وجدان آگاه بشری را به سخن وا می‌دارند. این مسائل خوب است، اطلاع‌رسانی در سطح بین‌المللی، بر دولتها نیز تاثیرگذار است. می‌تواند تصمیم‌گیریهای آنها را تغییر دهد. بدین منظور لازم است که ما بر اهمیت این مسئله واقف گشته و اطلاع‌رسانی خود را تقویت و قدرتمند نماییم. باید از اطلاع‌رسانی حمایت به عمل آورد که بتواند در راستای پیشبرد مبارزات ما باشد و آن را بهتر بازنمایی کند. این امر در خدمت خلقمان قرار خواهد گرفت. کسانی که نمایندگی وجدان آگاه بشری را بر عهده دارند، همراه و همگام با کوردها هستند، علیه اشغالگری فاشیست ترک موضع می‌گیرند، و علیه حکومتهای خود موضع می‌گیرند، اقدامات بسیار ارزشمندی را انجام می‌دهند. بدینوسیله به تمامی خلقمان، دوستان خلق کورد که وجدان آگاه بشری را بازنمایی می‌کنند، درود می‌فرستم و اقدامات آنان را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم.

   براین باور هستم که اگر مقاومت شرف و شکوه، نبردی که اکنون در جریان است، در تمامی ابعاد آن پیش برده شود، دولت فاشیست و قاتل نمی‌تواند در مقابل آن بایستد. درست است که اسلحه در دست دارند، دوستان و حامیان مخفی دارند، از طریق آنان می‌توانند هزینه‌های سنگینی را بر کوردها تحمیل نمایند، آلام و مصایب فراوانی را بر کوردها تحمیل نمایند، اما خلقمان، رزمندگان نیروهای سوریه دمکراتیک، یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق، خلقمان در شمال سوریه و همه با قهرمانی در مقابل اشغالگری و فاشیسم مقاومت و ایستادگی می‌کنند. تمامی هزینه‌های لازم را مد نظر قرار داده‌اند. تمامی مصایب را پیش روی چشمان خود قرار داده‌اند و می‌گویند که ما سرزمین خود، روستاها و خانه‌هایمان را ترک نمی‌کنیم. ما شرف خود را زیر پای خود قرار نمی‌دهیم. بنابه چنین موضعی من به آنان درود می‌فرستم. راه درست این است. غیر از این راه دیگری موجود نیست. کوردها از طریق این مقاومت، با این مقاومت به پیروزی خواهند رسید. غیر از این راه دیگری پیش روی کوردها نمانده است. اگر خارج از این؛ راه دیگری را در پیش گیرد، در خدمت طرفهای دیگری قرار خواهد گرفت. به قربانی نیروها و دولتهایی مانند روسیه و آمریکا تبدیل می‌شود. اگر خلقی واجد اراده، عزم، جسارت بوده و مبارزه‌ای مشروع و برحق را ادمه دهد، هم برای پیروزی این مبارزه را ادامه دهد، هیچ کس نمی‌تواند اراده آنها را درهم بشکند. آنها را تسلیم نماید، نمی‌تواند کوردها را از میان بردارد. احتمال دارد که مصایب شدیدی را از سر بگذرانند، هزینه‌های سنگینی را بر انها تحمیل نماید، اما در نهایت به پیروزی و البته پیروزیهای بزرگی دست خواهند یافت. امروز کوردها نه فقط برای شرف و عزت خود مبارزه می‌کنند، متحمل رنج می‌شوند، متحمل هزینه می‌شوند؛ بلکه برای تمامی خلق‌های منطقه، خاورمیانه، برای بشریت و کسانی که نمایندگان وجدان اگاه بشری هستند، به مبارزه دست می‌زنند. برای استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت، برابری مبارزه می‌کنند، به همین دلیل است که متحمل این هزینه‌ها می‌شوند، به همین دلیل است که بشریت باید از این مبارزه حمایت به عمل آورد.

   کوردها نیز از انجا که دریافته‌اند که دولت فاشیست و قاتل ترک تلاش دارد تا هر آنچه را تحت عنوان کورد و کوردستان است، از میان ببرد، از روژآوا، از مبارزه برای شرف و شکوه خود حمایت می‌کنند. با این حمایت، در حقیقت از موجودیت خود دفاع می‌کنند. به همین دلیل تمامی هزینه‌ها را مد نظر قرار داده‌اند. از همین‌رو خلق کورد در نهایت به پیرزی دست خواهد یافت. هم بزرگی خواهد یافت و هم به پیروزی خواهد رسید. بر این مبنا بار دیگر به تمامی آنان درود می‌فرستم. لازم است که نیروهای سوریه دمکراتیک، یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق، تمامی آحاد خلقمان در شمال-شرق سوریه، و در وهله نخست، کوردها و اعراب، سریانی و اسوری، چرکس، ارمنی، ترکمن، تمامی مذاهب و خلق‌های موجود، براین نکته واقف باشند که همگام و همراه آنان هستیم. با تمامی امکانات خود همراه آنان هستیم. مبارزه کنیم، دستاورد خواهیم داشت. بار دیگر برای شما آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.”

Share: