در یک یادداشت اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت هزار درصدی برخی کالاهای سرمایه‌ای مثل زمین، مسکن و تجهیزات تولیدی در طی سه سال اخیر نوشته اقدام دولت در افزایش حقوق کارگران درست بوده است.
خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران است با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق بخش تولیدی اقتصادی نوشته “به اعتقاد برخی کارشناسان پیش بینی می‌شود با تداوم روند تورمی در سال جاری، به زودی شاهد کم اثر شدن مصوبه افزایش حداقل مزد ۵۷ درصدی کارگران باشیم، ضمن اینکه این تورم، بخشی از هزینه‌های افزایش مزد صاحبان کسب و کار را پوشش خواهد داد. حتی بر اساس برخی پیش بینی‌ها دولت مجبور خواهد شد در سال آتی برای جبران این اثرات تورمی، مجددا بیش از نرخ تورم سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق کارگران را افزایش دهد”.
این خبرگزاری در ادامه نوشته ” نرخ تورم سال ۱۴۰۰ بالاتر از ۴۰ درصد بوده این درحالی است که به جز حداقل بگیران میزان افزایش حقوق سایر سطوح مزدی ۳۸ درصد بوده است. در واقع متن قانون برای سایر سطوح حقوق بگیران رعایت شده است و از این منظر به هیچ عنوان نمی‌توان به مصوبه شورای عالی کار شبهه‌ای وارد کرد. بحث افزایش مزد ۵۷ درصدی حداقل بگیران نیز تصمیمی از سر اجبار و در راستای پوشش فاصله بسیار زیاد دستمزد و هزینه معیشت، این بخش از جامعه کارگری کشور بوده است”.