با عرض سلام خدمت کلیه دوستان و همکاران گرامی

دوستان و همکاران و برادران عزیز و گرامی ، در شرایطی که روز بروز اوضاع اقتصادی طبقه کارگر توسط مفسدان و چپاولگران بدتر از روز قبل میشود  و شاهد تورم افسار گسیخته ای هستیم که نیاز به وحدت و یکپارچگی در بین طبقه کارگر است عده ای با ایجاد نفاق وتفرقه سعی در به انحراف کشیدن مطالبات صنفی و قانونی شما را دارند بگونه ای که با ایجاد تفرقه و نفاق در بین اقوام این سرزمین که از دیر باز همچون برادر در کنار یکدیگر به مسالمت و بعضاً پیوندهای خانوادگی با یکدیگر می زیستند ، میخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند .

برادران و همکاران گرامی : گویش و لهجه زبانی ملاک شایستگی و عزت و شرافت نیست آنچه که ملاک عمل است صداقت و راستی در عمل و گفتار و عمل است ، تفرقه بنفع هیچ یک از شما برادران عرب زبان و لر ، و بختیاری و غیره نبوده و نیست بلکه وسیله دست عدهای از خدا بیخبر و سود جو است که منافع خاصی را دنبال میکنند ، میباشد .

دوستان و برادران اجازه ندهید که عده ای از قومیت و زبان ما را وسیله ای جهت رسیدن به خواسته های پلید خود قرار دهند اگر تغییر و تحولی در سطح شرکت بوجود می آید، ورای هر قومیتی که باشند اگر شایستگی ملاک عمل باشد آنرا با جان و دل میپذیریم اما اگر صرفا بخاطر زبانی و به حاشیه کشاندن قومیتی خاص باشد نه که آنرا نمیپذیریم بلکه با شدت با آن برخورد میکنیم چیزی که متاسفانه در فضای مجازی در چند روز گذشته شاهد ان هستیم و عده ای عامل دست کارفرما به تخریب بعضی از دوستان و همکارانمان پرداخته اند.

   ( دست در دست هم بسوی اینده ای بهتر برای هفت تپه و آباد گام برمیداریم )از

۲۷/ فروردین / ۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

تلگرام سندیکا ی کارگران نیشکرهفت تپه به عنوان رسانه‌ای مستقل صدای همواره صدای مطالبه حقوق کارگران بوده 

تنها با اتحاد وهمبستگی ؛؛کارگران درمبارزه با سرمایه داری وحافظان منافع انان پیروزخواهندشد

برقرار باد اتحاد کارگران

Share: