با گذشت ۱۲ روز هنوز آمار دقیقی از دانشجویان بازداشت شده در دست نیست

زیتون ـ با گذشت ۱۲ روز از آغاز اعتراضات در ۲۸ استان کشور هنوز آمار دقیقی از دانشجویان بازداشت شده در دست نیست. در روزهای نخست اعتراضات اگرچه ده‌ها دانشگاه در کشور تعطیل شد اما دامنه اعتراضات به برخی از دانشگاه‌ها از جمله علامه طباطبایی، علوم بهزیستی، تهران، گرگان، زنجان، تبریز، شیراز، ارومیه، سنندج، آزاد کرج و صنعتی اصفهان کشیده شد و ده‌ها تن از دانشجویان بازداشت شدند.

اسماعیل سلیمانی، رئیس حراست دانشگاه تهران گفته است: «در حال حاضر آمار دقیقی به ما هم داده نمی‌شود و ما نمی‌دانیم ضابط دانشجو چه کسی بوده و کجا دستگیر شده است؛ خیلی از آنهایی که دستگیر شده‌اند ممکن است که بازداشت باشند و هنوز به مرحله بازپرسی و دادسرا نرسیده باشند».

به گزارش زیتون، اسامی دانشجویانی که بازداشت آنها در حوزه تهران تایید شده و تا این لحظه آزاد نشده‌اند به این شرح است:

 ۱- ملیحه جعفری، دانشجوی رشته نمایش عروسکی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

۲- مریم جعفری، دانشجوی رشته مجسمه سازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

۳- محمد حسین فیروزآبادی، دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران

۴- علی صفاری، دانشجوی رشته معماری دانشگاه تهران

۵ – حمید بینا، دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران

۶- سها مرتضایی، دانشجوی رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۷- علیرضا صفوی، دانشجوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

۸- حسن خلیفه‌ای، دانشجوی رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۹- کامیار ذوقی، دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۱۰- سعید احمدزاده، دانشجوی رشته ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

١١- سعید محبی، دانشجوی رشته ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

١٢- ابوالفضل نژادفتح، دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۱۳- یاشار دارالشفا، دانشجوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

١۴- ملیکا قراگوزلو، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

١۵- علی نانوائی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

۱۶- بنفشه چراغی، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

Share: