بحران اشتغال از جمله بحران‌های جدی کشور است که زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. رشد روز افزون بیکاری و عدم امنیت شغلی کارگران و کارمندان از جمله بحران‌هایی است که دولت هیچ برنامه‌ای برای آن ندارد.

محمود کریمی، معاون اشتغال وزرات کار می‌گوید: «ما ۷۰ منطقه را شناسایی کرده‌ایم که در وضعیت بحران اشتغال قرار دارند». وی حل چنین وضعیتی را به وعده‌های رئیسی واگذار نمود.

محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کار آفرینی و  اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت‌خانه مزبور، در یک نشست خبری شرکت کرد.

مهمترین اقدامات اجرا شده برگزاری دو جلسه بوده

کریمی مهمترین اقدامات انجام شده طی ۶ ماه گذشته را برگزاری دو جلسه اداری عنوان نمود. جلساتی که شورایعالی اشتغال با حضور رئیس جمهور برگزار نموده است. وی برای پر‌اهمیت نشان دادن این دوجلسه برگزار شده گفت: یکی از شعارهای اصلی رئیس جمهور حل مسئله اشتغال و ایجاد یک میلیون شغل بوده  است. با توجه به این شعار، حضور ایشان در شورای‌عالی اشتغال، نشان‌دهنده توجه ایشان به موضوع اشتغال است.

تبدیل محل کار از کارخانه به خانه

در اقتصاد هرکشوری وجود کارخانجات بزرگ و کوچک نشانه چرخش کار و اشتغال شهروندانش می‌باشد. کارخانجات صنعتی کشور نیز برای ادامه کار نیازمند حل مشکلات ساختاری صنعت می‌باشند. از جمله حل موضوع آب، برق، گاز، جاده، مواد اولیه، صادرات و واردات و دیگر نیازهای تکنولوژیکی.

به‌دلیل عدم حل چنین مشکلاتی است که عمده کارخانه‌های کشور به تعطیلی کشانده شده‌اند. در ادامه همین روند، هزاران هزار کارگاه کوچکتر که خدمات واسطه‌ای را انجام میدهند نابود شده‌اند. محصول چنین روندی بیکاری فزاینده و ایجاد بحران اشتغال در کشور شده است. مشکلات قانونی در قانون کار و دیگر عوامل جاری در اقتصاد ایران، از جمله مسائل کلان می‌باشد که چنین بحرانی را موجب شده‌اند. اما این کارگزار حکومتی که فاقد  صلاحیت برای چنین پست دولتی است، بدون توجه به مسائل اقتصاد کلان کشور، به راه‌ حل‌های سخره‌آوری روی آورده است.

مهمترین شعار ما شغل‌های خانگی است

محمود کریمی در ادامه سخنانش آورده است: «مهمترین شعار ما، شغل‌های خانگی است. ما معتقدیم محیط خانه را می‌توان با کسب و کارهای خانگی گرم کرد و به درآمد زایی رسید».

این گفته‌ها نه طنز است و نه غیر واقعی. این جملات گفته‌های فردی از کارگزاران حکومتی است که معاونت اشتغال در وزارت کار را بر عهده دارد. کریمی در روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۰، حداکثر نبوغ خود را برای رفع بحران اشتغال در کشور این چنین در معرض افکار عمومی قرار داد.