برابری مبلغ تعیین شده سبد معیشت خانوار برای کارگران از سوی کمیته تعیین دستمزد، با خط فقر

کمیته تعیین دستمزد وزارت کار، روز دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸، میزان سبد معیشت خانوار کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد. این کمیته رقم مذکور را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به شورای عالی کار پیشنهاد کرده است.

خروجی نشست‌های این کمیته که میانگین تعداد افراد خانوار کارگری را ۳.۳ نفر در نظر گرفته است، به هیچ وجه با واقعیات و مختصات زندگی روزمره مردم کوچه و بازار و مزدبگیران کشور همخوان نیست.

فرامز توفیقی که به عنوان عضو کارگری شورای کار در این کمیته شرکت کرده بود، گفت: «رقم سبد معیشت خانوار کارگری که از سوی نماینده کارگری پیشنهاد می‌شد با رقم سبد نماینده کارفرمایی و نماینده دولت متفاوت بود؛ چون معیار حساب کردن این سبد تفاوت داشت و میزان سهم خوراک در این سبد متفاوت بود، اما در نهایت نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت ماهانه خانوار کارگری به توافق رسیده و تصویب کردند که این رقم برای تعیین حداقل مزد سال آینده به شورای عالی کار که مبنای بند دو ماده ۴۱ قانون کار است پیشنهاد می‌شود.»

توفیقی در این کمیته، خطاب به نماینده کارفرمایان در شورای کار گفته است:‌ «باید نرخ اقلامی که شما پیشنهاد می‌دهید و در محاسبه سبد مورد استفاده قرار می‌گیرد، رسانه‌ای شود تا مردم قضاوت کنند که در کدام نقطه از کشور، اقلام خوراکی با آن قیمت‌های ادعایی شما در دسترس است و می‌توان آنها را با آن قیمت خرید! مثلاً آیا در سیستان و بلوچستان، سبزیجات و خوراکی‌ها با قیمت‌های ادعایی شما یافت می‌شود؟!»

از خلال سخنان رد و بدل شده بین کسانی که به عنوان نماینده جامعه کارگری، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت در این کمیته حضور داشته‌اند، چنین استنباط می‌شود که نرخ‌هایی که براساس آن سبد معاش را محاسبه می‌کنند، واقعی و ملموس نیست.

لازم به ذکر است که سال گذشته سبد معیشت خانوار کارگری سه میلیون و ۷۵۷ هزار تومان تعیین شد؛ اما در شورای عالی کار ۵۴.۱۲ درصد از این رقم مبنای حداقل مزد اعمال شده امسال قرار گرفت.

کارگران، نرخ سبد معیشت خانوار را بسیار حداقلی و در سطح خط فقر توصیف می‌کنند و آن را  به هیچ عنوان به نفع کارگران ندانسته و اعلام کرده‌اند که این رقم با نرخ واقعی و مطلوب طبقه کارگر، فاصله بسیار زیادی دارد.

Share: