برای خلاصی و رفع نگرانی های جامعه، باید واکسن معتبر

تهیه شود و مجانا در دسترس همه آحاد جامعه قرار گیرد!

کارگران و زحمتکشان و مردم آزادیخواه ایران !

با نگاهی به فضای جامعه و باز بودن دست کاسبان واکسناسیون آنچنان نگرانی ای برای مردم طبقات محروم

و بی چیز جامعه بوجود آورده که چه می توان کرد؟ آیا واکسنی در کار خواهد بود و ازکجا باید تهیه نمود ؟

سوداگران سرمایه، همان هایی که پیشتر سفر به ترکیه و امارات را برای جراحی در ابتدای سال ۲۹ کلید

زدند … امروز هم برای زدن واکسن استاندارد، مردم را تشویق به سفر چند روزه، با پرداخت چند میلیون و با گارانتی زدن واکسن مجانی و گردشگری در ساحل آناتولی به ترکیه فرا می خوانند.

بخش خصوصی در حوزه ی بهداشت و درمان غالبا در درمان بیماری هایی سرمایه گذاری می کند که سودآوری را داشته باشند. از همین رو اینان ، برایشان » محصول « آن توان خریداری » مشتریان « بیشتری داشته و درمان بیماری های عفونی و واکسن برای اپیدمی هایی که در کشورهای فقیر شایع است در درجه های بعدی اهمیت قرار دارند. امروز ابرشرکت های دارویی و انحصارات آن ها تعیین می کنند که کدام دارو در چه حجمی تولید و توزیع شود تا چه میزان بازگشت سرمایه ای را رقم بزند.

ویروس کرونا – دروغ واعظان مرگ را همه جانبه تر فاش ساخت و دستگاه نذر- منبر – اهل قبور را تعطیل

نمود و دهها شرکت حج و زیارت از مکه خانه خدا تا مشهد و قم و شیراز تعطیل شد، اما در عوض وعاظ بُوگندو که با عنبر نسا یا پشکل الاغ ماده و دهها گیاه کوهی به خالی کردن جیب مردم مشغولند و حتی پایشان به درون تلویزیون سراسری هم باز شده و ده معجزه دارویی عنبر نسا را تبلیغ می کنند، هم اینان با قدرت در برابر خرید واکسن صف بسته اند.

اما امروز کارگران و زحمتشکان، همه مزد و حقوق بگیران، کارگران صنایع و بخش کارگاهی و خدمات –

معلمان – پرستاران – زنان خانه دار و سر پرست خانوار- بازنشستگان – بیکاران امروز که کارگران

دیروزند به همراه خانواده های شان که دانشجویان و فارغ التحصیلان را هم شامل می شود، یعنی همه آن

جمعیت ۲۲ درصدی جامعه، که طی ده ماه اخیر وسیعترین ضرر را به جان خریده اند ، یک صدا فریاد   می زنند :واکسیناسیون )کرونا( مورد تایید سازمان بهداشت جهانی از ضروریات فوری مردم است. باید هزینه آن در اولویت اول ردیف بودجه قرار گیرد. چنانکه درمان رایگان نیز همیشه از خواسته های عمومی بوده است. لذا هزینه ان باید در بودجه وزارت بهداشت و درمان و دارو لحاظ و افزایش چشمگیر یابد و بشکل عمومی و مجانی به کار گرفته شود.

نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، در این هنگام خود را در کنار توده زحمتکشی می داند که نگران گذران زندگی و سلامت زندگی خود و رفاه یکایک اعضاء خانواده اش، خط مقدم بقاء او تلقی می گردد.

ما خود را هم صدا و همراه آنان میدانیم!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  خارج کشور

سه شنبه ۲ دی 1399 – 22 دسامبر 2020 

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *