برخی از طرفداران فاشیست تیم تراکتورعلاوه بر بلند کردن پرچم ترکیه و سردادن شعارهای نژاد پرستانه..


pastedGraphic.png
pastedGraphic_1.png

در جریان بازی دو تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران برخی از طرفداران فاشیست تیم تراکتورعلاوه بر بلند کردن پرچم ترکیه و سردادن شعارهای نژاد پرستانه در دفاع از حملات اشغالگرانه دولت ترکیه به روژآوا، وریا غفوری بازیکن کرد استقلال را مورد فحش و توهین قراردادند.

به نظر من این حرکت ازجانب نیروهای حزب اللهی سازمان دهی شده و بار دیگر سیاست های کثیف جمهوری اسلامی را با هدف تفرقه اندازی میان ملت ها در ورزش نشان داد.

پ ن. 

ـ هنگامی که همه دنیا، حتی سناتورهای جنایتکار آمریکا هم این حملات اشغالگرانه را محکوم میکنند، تاسف آور خواهد بود اگر مردم تبریز که تاریخی از مبارزات آزادی خواهانه را با خود دارند، نسبت به این اقدامات فاشیستی واکنش نشان ندهند.

ـ توهین به اشخاص به خاطر نژاد، ملیت و رنگ پوست در جامعه امروزی به هیچ عنوان نباید پذیرفته شود.

وریاغفوری

Share: