در پی فراخوان کارکنان رسمی نفت، کارمندان واحدهای صنعتی و عملیاتی این صنعت روز شنبه، ۲۶ آذر، در چند شهر در جنوب کشور تجمع و اعتصاب کردند.

این اقدامات اعتراضی تا لحظه تنظیم این گزارش در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز در ماهشهر، اهواز، عسلویه، گچساران و تنگ بیجار و همچنین توسط کارکنان رسمی آتش‌نشان در منطقه نفتی خارک و کارکنان رسمی مطالعات شیمیایی مناطق نفتخیز جنوب رخ داده است.

بر اساس گزارش‌ها، اعتراض‌های امروز به دلیل عدم رسیدگی به مطالبات صنفی این گروه برگزار شده است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز در آخرین بیانیه خود خواستار اعتصاب سراسری کارگران این حوزه شده و با اشاره به دغدغه این کارگران مبنی بر «نبود امنیت شغلی» و «نگرانی از اخراج» برای شرکت در اعتصابات اعلام کرد: «مشکل نداشتن امنیت شغلی واقعی است. اما ادامه وضع موجود به معنای حفظ امنیت شغلی نیست.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «همه می‌دانیم اعدام‌ها و سرکوبگری‌ها در خدمت بردگی بیشتر ما کارگران است و دودش بیش از پیش به چشم ما کارگران می‌رود.»

به‌ویژه از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران از سه ماه گذشته گزارش‌های متعددی از تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب کارگران در مراکز مختلف صنعتی، تولیدی و انرژی منتشر شده است.

از جمله محورهای مطالبات کارگران، پایین بودن دستمزدها، عدم پرداخت معوقات و رسیدگی نکردن به مطالبات آن‌ها عنوان شده است.