09/06/2023

برگزاری دستکم چهارده تجمع اعتراضی همزمان با اعتصاب کارگران در سه واحد صنفی

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، شوش، شوشتر، کرمان، کرمانشاه و اصفهان در مقابل ساختمان اداره تامین اجتماعی این شهرها، گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان، تعدادی از کشاورزان روستای الباجی در مقابل استانداری خوزستان، گروهی از کارگران شهرداری یاسوج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر، شماری از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان در محوطه این کارخانه و تعدادی از کارگران شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی ایران در اصفهان، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. همچنین شماری از کارگران کارخانه فولاد یزد، تعدادی از کارگران پروژه ای شاغل در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل و گروهی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زده و در محل کار خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز، شوشتر، شوش، کرمان، کرمانشاه و اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان تامین اجتماعی واقع در این شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع بازنشستگان معترض، به دلیل شرایط نامناسب معیشتی و عدم اجرای باقیمانده طرح همسان‌ سازی صورت گرفته است.

تجمع کشاورزان روستای الباجی

به گزارش هرانا، امروز یکشنبه هفتم اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از کشاورزان روستای “الباجی” واقع در استان خوزستان برای دستیابی به حق آبه خود، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان واقع در اهواز، دست به تجمع اعتراضی زدند.

یک منبع مطلع در تماس با هرانا “عدم تخصیص حق آبه کشاورزان” را از دلایل برگزاری این تجمع عنوان کرد.

تجمع بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه هفتم اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه هفتم اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از کارگران شهرداری یاسوج در اعتراض به معوقات مزدی هشت تا سیزده ماهه خود، در مقابل ساختمان شهرداری و شورای این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع و اعتصاب کارگران کارخانه فولاد یزد

به گزارش شورای بازنشستگان ایران، امروز یکشنبه هفتم اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از کارگران کارخانه فولاد یزد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، دست به اعتصاب زده و در محدوده محل کار خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی کارگران ذوب آهن اصفهان

به گزارش شورای بازنشستگان ایران، روز شنبه ششم اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از کارگران ذوب آهن اصفهان، دست به اعتصاب زده و در محوطه این کارخانه تجمع کردند.

تجمع این کارگران در اعتراض به عدم تحقق وعده‌ های مدیریت مجتمع ذوب آهن اصفهان صورت گرفته است.

طی روز جاری ده ها تن از کارگران این مجتمع در پی شرکت در تجمع اعتراضی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

کارگران ذوب‌ آهن اصفهان پیشتر نیز چندین بار با خواست افزایش دستمزد و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دست به اعتصاب زده بودند که مدیریت شرکت وعده رسیدگی به خواسته‌ های کارگران را اعلام کرده بودند. اما پس از گذشت سه ماه هنوز این وعده‌ ها محقق نشده است.

تجمع و اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز شنبه ششم اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از کارگران پروژه ای شاغل در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل، در اعتراض به معوقات مزدی سه ماهه خود دست به اعتصاب زده و در محوطه این کارگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع و اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه

به گزارش سندیکای کارگران شرکت نفت هفت تپه، امروز یکشنبه هفتم اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع و اعتصاب زدند.

اعتصاب این کارگران در اعتراض به عدم اجرای همسان سازی حقوق (طبقه بندی مشاغل) صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اصفهان

به گزارش ایران اینترنشنال، امروز یکشنبه هفتم اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از کارگران شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی ایران در اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.