روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز و کرمانشاه در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همچنین جمعی از رانندگان تاکسی در مشهد دست به اعتصاب زدند و همزمان اعتصاب کارگران شاغل در شهرک های صنعتی محمود آباد، دولت‌ آباد، بختیار دشت، میمه، رضوان شهر، نجف آباد و دوشاخ، برای چهارمین روز متوالی ادامه داشت. شب گذشته نیز گروهی از کارگران شهرداری ایلام در مقابل واحد موتوری این شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند. افزون بر این، شماری از کارگران آرماتوربند پیمانی در یکی از پارک های واقع در شهر کرمانشاه، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

هرانا،روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، جمعی از رانندگان تاکسی در مشهد، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و از ادامه روند فعالیت خود امتناع کردند.

رانندگان که نسبت به وضعیت معیشتی نامناسب خود معترض‌اند، خواهان افزایش نرخ کرایه ها به میزان قابل قبول هستند.

به گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز و کرمانشاه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان با سر دادن شعارهایی از قبیل “مصوبات شورا اجرا باید گردد” خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

تجمع بازنشستگان در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه‌ مزدی شورای عالی کار و تصمیم دولت مبنی بر افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح صورت گرفته است.

پیش از این نیز بازنشستگان طی دفعاتی متعدد در بسیاری از شهرهای کشور، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

تجمع کارگران شهرداری ایلام

به گزارش ایلامیان، دوشنبه شب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، گروهی از کارگران شهرداری ایلام، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل واحد موتوری این شهرداری دست به تجمع زدند.

کارگران معترض از دلایل برگزاری این تجمع را عدم دریافت ۴ ماه حقوق و حق بیمه و همچنین مزد شب کاری خود عنوان کردند.

انوری، رییس شورای شهر ایلام، پس از برگزاری این تجمع مدعی شد که ظرف روز سه شنبه و چهارشنبه، حقوق معوقه کارمندان و کارکنان شهرداری ایلام پرداخت خواهد شد.

تجمع کارگران آرماتوربند در کرمانشاه

به گزارش هرانا، شماری از کارگران آرماتوربند پیمانی، در یکی از پارک های واقع در شهر کرمانشاه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع این افراد در اعتراض به نبود بیمه و مشکلات معیشتی ناشی از دستمزد نازل‌شان صورت گرفته است.

اعتصاب کارگران در شهرهای مختلف

به گزارش رادیو فردا، امروز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، اعتصاب کارگران شاغل در شهرک های صنعتی محمود آباد، دولت‌ آباد، بختیار دشت، میمه، رضوان شهر، نجف آباد و دوشاخ، برای چهارمین روز متوالی ادامه داشت.