01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

برگزاری مجمععمومی کانون کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان جهت انتخاب هیئت مدیره و بازرس

روز سه شنبه مورخه 1402/7/18 مجمع عمومی کانون انجمنهای صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی استان کردستا ن در اداره کل تعاون برگزار شد .

در این مجمع رئیس کانون آقای میکائیل صدیقی گزارشی در خصوص عملکرد کانون در دوره قبل را ارائه نمود سپس خزانه دار کانون  آقای آرمان حیدری وضعیت مالی کانون را به سمع حاضرین رساند .سپس حسن عزتی بازرس کانون ، مطالب مختصری را گزارش نمود .سپس افراد کاندید شده خود را معرفی نمودند و رای گیری شروع شد و پس از شمارش آرا 5 نفر که بیشترین آرا را به دست آورده بودند به عنوان هیئت مدیره جدید و یک نفر به عنوان بازرس کانون انجمنهای استان کردستان انتخاب شدند 

.گزارش دقیق تر مجمع و مشخصات افراد انتخاب شده و سمتهای آنها در روزهای آینده مشخص خواهد شد .لازم به ذکر است در این مجمع نماینده تشکلات کارگرای استان جناب مارابی و آقای عسکری حضور داشتند که هرکدام مطالبی را در حوزه تشکلات کارگری و مسایل سیاسی و کارصنفی ارائه نمودند. مجمع  در