دولت بریتانیا گفته اولین گروه از پناهجویان احتمالا ظرف چند هفته آینده از بریتانیا به رواندا منتقل می شوند.
این اقدام به دنبال اعلام آزمایشی طرحی انجام می شود که براساس آن افرادی را که از طریق قایق یا کامیون از طریق کانال مانش وارد خاک بریتانیا شوند برای رسیدگی به درخواست پناهندگی شان به رواندا در شرق افریقا منتقل می کنند.
این طرح در ابتدا بر پناهجویان مرد مجرد متمرکز خواهد بود.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا ادعا کرده که می خواهد از این طریق کسب و کار قاچاقچیان انسان را متوقف کند، اما شماری از گروههای سیاسی و حقوق بشری چنین طرحی را غیرانسانی و غیراخلاقی دانسته اند.