بریتیش پترولیوم از سهام خود در غول انرژی روسیه، روس نفت، خارج می‌شود.
این شرکت به خاطر سهام نزدیک به بیست درصدی خود تحت فشار دولت بریتانیا بود.
به گزارش بی بی سی، کواسی کوارتنگ، وزیر بازرگانی و انرژی بریتانیا روز جمعه گفته بود “نگرانی” خود را با برنارد لونی، مدیر شرکت نفت در مورد حمله روسیه در میان گذاشته است.
هلگه لوند، رئیس هیات مدیره بریتیش پترولیوم در بیانیه‌ای گفت “حمله روسیه به اوکراین یک اقدام تجاوزکارانه است که پیامدهای غم‌انگیزی در سراسر منطقه دارد”.
رئیس هیات مدیره‌ بی‌پی گفت که بی‌پی بیش از سی سال است که با همکاران روسی خود در روسیه مشغول فعالیت بود. با این حال، این اقدام نظامی نشان‌دهنده یک “تغییر بنیادین” است.
به گفته او، این اقدام نظامی سبب شد که هیات مدیره بی‌پی پس بررسی به این جمعبندی برسد که امکان ادامه همکاری با شرکت دولتی “روس‌نفت” وجود ندارد.