بر اساس آمار رسمی و نه واقعی۴۶۲ نفر دیگر با کرونا در ایران جان باختند

وزارت‌ بهداشت می‌گوید از دیروز تا امروز هفتم اردی‌‌بهشت، ۱۴۰۰خورشیدی، ۴۶۲نفر دیگر با کرونا جان‌باخته‌اند -۳۴نفر کم‌تر از دیروز.

حالا شمار جان‌باختگان این بیماری با آمارهای دولتی، به ۷۰هزار و ۵۳۲نفر.

از دیروز تا امروز آزمایش کرونا ۲۰هزار و ۹۶۳ دیگر مثبت شده و ۳۳۸۶نفر بستری شده‌اند.

با همین آمارهای دولتی هم تاکنون، آمار کسانی‌که آزمایش‌ کرونای‌شان مثبت شده به دو میلیون و ۴۳۸هزار و ۱۹۳نفر رسیده و ۵۲۸۷نفر در آی‌سی‌یوها بستری‌اند 

بنابر ادعای وزارت‌بهداشت تاکنون تنها ۸۸۹ هزار و ۵۵۴ دوز اول یا هردو دوز واکسن را زده‌اند.

Share: