بسیج یگان ویژه در ورودی شرکت برای سرکوب کارگران هفت تپه و شعارهای کارگران خشمگین

امروز جمعه ۱۶‌آبان، طنین فریاد کارگران هفت تپه: کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد، در ورودی شرکت هفت تپه، بیان از عزم راسخ کارگران برای مقابله با توطئه سرکوب کارگران هفت تپه توسط شریعتی، استاندار مزدور خوزستان دارد.

یکی از کارگران شریف و زحمتکش، با اشاره به بسیج نیروی انتظامی و یگان ویژه توسط شریعتی و عکسی که از حضور سنگین آنان در محوطه شرکت منتشر شده است، می‌گوید: «این عکس را برای خبرگزاریهای دنیا بفرستید. بگوئید این درب ورودی کارخانه هفت تپه در ایران است که نیروی انتظامی و یگان ویژه و باتوم بدست را گوش تا گوش بخط کردند. چرا؟ چون از اتحاد ما کارگران ترسیده اند. ما البته از این قیافه های فضائی نمی ترسیم… هفت تپه پادگان نیست، برگردید خانه تان. شریعتی مردم آزار نوبت تو هم می رسد.»

کارگر دیگری با اشاره به اینکه امروز جمعه ۱۶آبان کارگران حراست هم به حرکت اعتراضی سایر کارگران پیوسته‌اند می‌گوید: «خوب ببین، ارتش کارگران هفت تپه خیلی قویتر است. آنقدر قوی که فوری کارگران حراست به ما می پیوندند. آقای نیروی انتظامی و یگان ویژه و تفنگ بدست برگردید خانه تان. ما خودمان یک پا ارتش هستیم، ارتش کارگران متحد هفت تپه!»

یکی دیگر از کارگران، با لحهجه و بیان شیرین خودش و خطاب به شریعتی استاندار خوزستان می‌گوید: «وقتی کارگران میگویند خوزستان بیچار مسئول خوب نداره راست می گن. مسئولش شده امثال شریعتی. آخر نابغه واقعا از دیشب یگان ویژه را در مسجد خواباندی که چی بشود؟ اول صبح مقابل ما کارگران صف بکشند، قوانین نظامی را اعلام کنند، بگویند تو بیا تو و تو نیا تو؟ درب ورودی را بستی که مثلا چکار کنی؟ »

کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد!

در مقابل توطئه استاندار خوزستان، علیه کارگران زحمتکش هفت تپه، امروز جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۹، کارگران بصورت دستجمعی وارد شرکت شده و شعار سردادند: «حراست بیا بیرون».  کارگران بخش حراست نیز، در همبستگی با کارگران بیرون  آمدند و به جمعیت پیوستند.

پس از این حرکت کارگران حراست، جمعیت یک‌سره شعار می‌دهد: کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد

بخش دیگری از صحبت‌های کارگران زحمتکش هفت تپه:

«استاندار خوزستان دستور اخراج میدهد و یگان ویژه میفرستد که تشنج درست کند! استاندار تشنج زا! استانداری که رشوه گرفته و میخواهد اخرین تلاشش را برای بقای اسدبیگی بکند اما بخش خصوصی فاسد به نیروی کارگران هفت تپه رفتنی است.»

کارگر دیگری که از ظلم و جور تمام مقامات، در حق کارگران هفت تپه، به خشم آمده است فریاد سر می‌دهد که «مجلسی ها هم میدانند اما سوال اینجاست که علت مماشات انها با دولت چیست؟ این سوال خیلی هاست. به جز توئیت و سخنرانی چه اقدام عملی میکنند؟

آیا پژمان فر رئیس کمیسیون نود مجلس که دارد از اسدبیگی ها خط میگیرد فرقی با شریعتی استاندار دارد؟

همکاران عزیز با اتحاد و هوشیاری این بخش خصوصی فاسد را بیرون میکنیم. اجازه تعرض به نمایندگان زحمت کش خود را به هیچ نیرویی نخواهیم داد.»

کارگری با اشاره به توطئه سرکوب کارگران توسط مقامات استان می‌گوید: «چند ساعتی از آزادی چهار کارگر هفت تپه نگذشته بود که مالک متخلف و فاسد شرکت با همدستی برخی از مقامات استان، پانزده نفر کارگر را بصورت غیرقانونی اخراج کرده است.»

اسامی کارگرانی که از ورودشان ممانعت به عمل آمد

او اسامی ۱۵کارگر را که مقامات تلاش می‌کنند برای زهره چشم گرفتن از دیگر کارگران اخراج کنند بشرح زیر اعلام می‌کند:

«۱- ابراهیم عباسی منجزی، ۲-امید ازادی، ۳- حامد حمدانی، ۴ – یوسف بهمنی، ۵ – محمود خدایی، ۶ – عادل سرخه، ۷ – حسن کهنکی، ۸ – محمد امیدوار،۹ – صاحب ظهیری، ۱۰ – فیصل ثعالبی، ۱۱ – حسین حمدانی، ۱۲ – محمد حمدانی، ۱۳ – حمید ممبینی، ۱۴ – مسعود حیوری، ۱۵ – مسلم چشمه خاور

کارگر زحمتکش می‌افزاید «البته ما اجازه اخراج همکارانمان را نمی‌دهیم، ارتش ما قویتر است.»

همین کارگر با اشاره به بسیج نیروی انتظامی و یگان ویژه می‌افزاید: «این توطئه برای به تشنج کشاندن شرکته که بگن شرکت در حالت عادی نیست و بتونن عدم تولید و تاخیر در اورهال و مشکلات کشت که از اسدبیگی‌هاست رو بندازن گردن فضای متشنج و کارگران. در حالی که کارگران مشغول کشت در بخش کشاورزی و آماده برای برداشت بودن و در حال کار در کارخانه بودن. چرا پانزده همکار ما رو میخواستید نذارید بیان سر کار؟

علت همکاری مسئولین شوش و استان با اسدبیگی ها برای متنشج کردن هفت تپه چیه؟

چرا مسئولین شوش دارن لشکر کشی و تشنج درست میکنن؟ جواب معلومه : برای بقای اسدبیگی!»

خطاب به موسوی، امام جمعه اهواز

کارگر دیگری نیز در مورد موسوی امام جمعه اهواز می‌گوید: «موسوی امام جمعه اهواز به طور واضح دارد از اسدبیگی و آمیلی دفاع میکند!

موسوی امروز گفته بچه ها بیان اهواز آمیلی رو هم بیاریم با هم صحبت کنید! عجب! ما چه صحبتی با آمیلی این پیرمرد دروغگوی پر حاشیه داریم؟ موسوی یادش رفته که باید اسدبیگی ها خلع ید بشن..آمیلی بیرون انداخته شود…موسوی اومده جوشکاری کنه؟ بین کارگر و کارفرمای اختلاسگر؟

این هم از قول و وعده وعیدهای موسوی سردار خالی بندی!

از همان اول گفتیم که موسوی خالی بند کاره ای هست اما نه به نفع کارگران هفت تپه!

موسوی ما فریب حرف های تو را نمیخوریم!»

یکی از کارگران با اشاره به همبستگی امروز کارگران می‌گوید: «ما با تمام قدرت از بقای هفت تپه و همکاران خودمان دفاع میکنیم. بخش خصوصی تنش زا و تشنج آفرین باید از هفت تپه بیرون انداخته شود.»

بدین ترتیب توطئه مالک فاسد شرکت نیشکر هفت تپه، اسد بیگی، که توسط بالاترین مقامات، حمایت می‌شود، امروز با اتحاد کارگران در هم شکست و کارگران توانستند با ایجاد اتحاد، این توطئه را خنثی سازند.

Share: