بشکنی ای قلم، ای دست، اگر پیچی از خدمت محرومان سر

چنین است روش  راستین  کانون نویسندگان ایران

کانون نویسندگان ایران روز یکشنبه ۸ دی‌ماه نوشت شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدید نطر به ریاست قاضی زرگر حکم بدوی رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین را عینا تایید و حکم کیوان باژن را کاهش داد.

اتهام علیه  آنها :”تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” بود. رژیم جمهوری

اسلامی این سه عضو کانون نویسندگان را به سال ها ی طولانی زندان محکوم می کند زیرا آنها عضو کانون نویسندگان بودند، خبرنامه داخلی کانون را تنظیم می کردند، در آماده کردن کتاب کانون نویسندگان شرکت داشتند، در مزار جانباختگان قتل های زنجیره ای حضور یافتند و همراه دیگر اعضای کانون نویسندگان در بزرگداشت سالانه ی شادروان احمد شاملو فعالیت داشتند.

بعد از جنایت تمام عیار حاکمیت علیه فرودستان در رستاخیر تاریخی  آبانماه 98 اکنون نوبت به شکستن قلم ها وخفه کردن صداها رسیده است.

مرتجعان حاکم ایران همانند دیگر مستبدان می پندارند با سرکوب وزندان وشکنجه می توانند جلو خروش میلیونی  توده های ستمدیده مردم ایران را علیه بنیاد خلیفه گری اسلامی خامنه ای  بگیرند. حزب رنجبران ایران   در تجربه سال های طولانی مبارزه برای آزادی آموخته که مستبدان حاکم هیچگاه درس عبرت از تاریخ   نگرفته اند و تنها با مبارزه است که باید آزادی را بدست آورد. امروز گرایش عمومی جامعه بسوی مقاومت  همهگانی توده های وسیع مردم است. دانشجویان در 16 آذر به درستی تاکید کردند ” ما فرزندان کارگرانیم ، کنارشان می مانیم ”  ” دشمن ما همین جاست ، دست در دست آمریکاست “. کانون نویسندگان ایران در این پنجاه سال گذشته  همواره علیرغم سرکوب وشکنجه وزندان  توسط دستگاه های امنیتی تا حد قتل اعضای آن درسمت دفاع از حقوق پایمال شده مردم ایستاده و هیچگاه سنگر مبارزه برای آزادی قلم را رها نکرده است. بر ماست  که به احکام  بی پایه اعتراض کنیم و به دفاع از اعضای کانون نویسندگان بر خیزیم. کانون  نویسندگان ایران یکی از سنگر های آزادی خواه روشنفکران متعهد بوده وهست و باید برای حفظ ودوام آن مبارزه کرد.

حزب رنجبران ایران

هشتم دیماه 1398

Share: