کارگران آجر ماشینی گنبد نسبت به بازگشایی نشدن کارخانه بعد از گذشت ۸ ماه اعتراض دارند. فعالیت این کارخانه به دلیل بدهی‌های پرداخت نشده به شرکت گاز متوقف شده است. قطع گاز این کارخانه بدلیل پرداخت نشدن بدهی‌هایش به شرکت گاز در چند سال گذشته باعث توقف تولید در مقاطع مختلف شده بود. این مشکل از سال ۱۳۹۲ تاکنون ادامه داشته است و هر چند ماه یکبار گاز کارخانه قطع می‌شود.

قطع گاز در شهریورماه ۱۴۰۰ باعث بیکاری نزدیک به ۵۰ تن از کارگران آجر ماشینی گنبد شد. این کارگران دارای سوابق ۱۵ تا ۲۰ ساله در کار بودند. یک کارگر در رابطه با مشکلاتی مالی که باعث بیکاری کارگران شده است می‌گوید:

«فعالیت کارخانه از سر گرفته شد؛ اما بعد از پرداخت چند قسط، به دلیل شرایط بد آب هوایی و اینکه کارخانه نتوانست محصولی تولید کند و درآمدی نداشت، از ادامه روند پرداخت اقساط جا ماند و درنتیجه با قطعی دوباره گاز، درهای کارخانه روی کارگران بسته شد.»

محروم شدن کارگران آجر ماشینی گنبد از دریافت مقرری بیمه بیکاری

کارگران آجر ماشینی گنبد از دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز محروم می‌باشند. این کارگران در تعطیلی‌های مکرر کارخانه چندین بار از مقرری بیمه بیکاری خود استفاده کرده‌اند. به همین دلیل دیگر امکان استفاده از این بیمه را ندارند. هر بار که کارخانه تعطیل شده با پیگیری کارگران فعالیت خود را ادامه داده است. اما این بار با گذشت ۸ ماه هنوز خبری از بازگشایی کارخانه نیست.

یکی از کارگران آجر ماشینی گنبد در رابطه با وضعیت معیشتی خود و سایر کارگران این کارخانه می‌گوید:

«در حال حاضر به جز تعداد کمی کارگران که برای خود شغل موقت پیدا کرده‌اند، سایر کارگران قدیمی کارخانه که همچنان دوران بیکاری خود را سپری می‌کنند، برای امرار معاش خود با مشکل روبرو هستند.»

تامین امنیت شغلی و معیشتی کارگران وظیفه دولت است

تعطیلی کارخانه وضعیت معیشتی نزدیک به ۳۰۰ خانوار کارگری را تحت شعاع قرار داده است. کارگران در حال حاضر هیچ امنیت شغلی ندارند. آنها مجبور هستند، برای تامین هزینه‌های زندگی به کارهای دیگر بپردازند.

دولت موظف است، امنیت شغلی کارگران را تامین کند. اما اولویت مقامات دولتی در هر کاری انباشته کردن ثروت‌ خود می‌باشد. این موضوع باعث گسترش فقر و بیکاری بخصوص در جامعه کارگری کشور شده است. کارگران گرسنه و بیکار بدنه اصلی اعتراضات مردم می‌باشند. این روزها مردم شهرهای مختلف، در اعتراض به گرانی تظاهرات گسترده‌ای داشتند که نشان از وضعیت آماده انفجار جامعه، بر علیه سیاست‌های غارتگرانه سران حکومت است.