بمباران کشتی های اماراتی‎

چهار یا هفت وبعبارتی دیگر ده عدد کشتی لنگر اندخته در ساحل امارات بمباران شده و هواپیماهای آمریکایی و فرانسوی در آسمان دیده شده اند.

این خبر خیلی از آقازاده ها و فرقه های مختلف  اصلاح طلب را بگریه و زاری انداخته  و فغان «باید سریعاً  دست بدامان مذاکره شد» را سر داده اند.  (شاه سلطان حسین های صفوی ترسو)

 جنگی نمیتواند اتفاق بیفتد. کسی که جنگی شروع میکند باید از ابتداء هدفی را که میخواهد بدان برسد برای کاردانان سیاسی –  نظامی اش روشن و تعریف شده باشد.

من بهر شکلی که حساب میکنم می ببینم   نه اروپا و نه آمریکا میتوانند در کوتاه مدت وحتی بلند مدت از آن بهره ای ببرند.

درصورتی که آمریکایی ها در رقابت اقتصادی  با چینی ها کشتی سانچی ایران را غرق کردند زیرا مطمئن بودند که از گزند ایرانیها در آنجا در امانند. این  کاری بسیار زبونانه و عاجزانه بود زیرا چند ملوان و متخصص در کشتی نفتی قادر بهیچ کار دفاعی نبودند.

اکنون اما آن شرایط نه اینکه موجود نیست بلکه بر عکس همه فاکتورهای زمینی دریایی و روانی بر علیه اروپا و آمریکا در آبهای خلیج فارس عمل میکند. فقط میتوان بچه گانه گفت که کار روسها  یا کار اسراییلی ها بوده است که شکم «گاو عزیز شیرده ترامپ» را با شاخ گاو خواجه نصیری دعوا بیندازند.  ولی  این تئوری هم خیلی کسری دارد. همین چند روز پیش بود که فلسطینی ها با ۶۰۰ موشک اسراییلی ها را بلرزه انداخت و هنوز دود موشک ها در آسمان باقی بود که تقاضای صلح آنهم با باخت و پُهن دادن به فلسطینی ها را پذیرفتند.

 پس آنها بخوبی میدانند که اگر چنین شود هیچ جای خوشحالی ندارند!

تنها کسانی که میتوانند در دوران کنونی چنین شوخی هایی را مرتکب شوند «مکرون و ترامپ»‌بخاطر اینکه در کشورهای خود پشت به دیوار بیچاره ایستاده اند. میتوانند باین صورت زبونانه  کشتی‌های غیر مسلح را به آتش کشند.

 هم موقعیت مکرون در کشورش بسیار متزلزل است و هم ترامپ. این است که این دیوانگی میتواند بصورت محدود و جنگی روانی باشد. همین امر هم در عراق که حادثه ای اتفاق افتاده بوده است که میخواستند به ایران نسبت دهند.  تا بتوانند دلیلی برای شستشوی مغزی مجددی در کشور خودی داشته باشند  تا مردم آن‌ها را بی‌عرضه و تاریخ مصرف سر آمده نپندارند.

آنچه مسلم است هم اسراییل و هم آمریکا و هم اروپا بخوبی میدانند از نظر دفاعی در مقابل ایران در خلیج فارس قابلیت دفاع چندانی ندارند و پاتریوت ها موشک هایی نیستند که از آنها محافظت کند. مگر اینکه روسیه بکمک آن‌ها شتافته و اس چهارصد های خود را به آن‌ها با قیمتی گزاف در این شرایط آنهم مخفیانه بفروشد که این تئوری هم پایش چوبی است. اگر ایران تضعیف گردد دال بر تقویت آمریکا در رقابت با روسیه میباشد.

من معتقدم که این‌ها همگی نشانه تلاشهای مذبوهانه برای خنثی کردن اثرضربههای پولهای پارک شده در وال استریت میباشد که در صف طویل برای رفتن به تولید در انتظارند! انفجار آن هم مانند سربازکردن کوه آتش نشانی که هیچ نیرویی قدرت مهار نیروی تخریبی آنرا ندارد میباشد!

 یعنی دوای دردش فقط بازارهای قدرتمند خرید کالا آنهم با حجمی چند ده تریلیون دلاری آنهم بدن رقیبی چون چین است که آنزمان میتواند سیستم «فدرال رزرو» آمریکا را نجات بخشد. تازه با تکنیک جدید در تولید هنوز چند سالی نگذشته  روز ازنو و روزی از نو… باید بدنبال جنگی دیگر و بازاری دیگرشتافت!

سپیده ۲۲ اردی‌بهشت ۹۸

Share: