به دلیل فقدان امکانات اولیه جهت اطفای حریق؛ سالانه ۱۵ الی ۱۶ هزار هکتار از جنگلها و سایر عرصه های طبیعی کشور از بین می‌رود

pastedGraphic.png

رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران ضمن تاکید بر کمبود امکانات اولیه برای اطفای حریق جنگل ها در ایران تصریح کرد: آنچه که بیش از کمبود امکانات اولیه در کشور احساس می شود، فقدان تجهیزات سنگین مورد نیاز برای اطفای حریق بخصوص بالگردهای آب پاش است.

علی بناگر افزود: جنگل های هیرکانی، زاگرس و ارسبان حداقل به ۹ فروند بالگرد نیاز دارند که به صورت اختصاصی در اختیار سازمان جنگل ها باشد، تا این سازمان نخواهد با مکاتبه های طولانی و با چند ساعت تاخیر از نهادهای دیگر بالگرد بگیرد.

لازم به ذکر است جنگل های ایران همه ساله با آتش سوزی های متعدد دست و پنجه نرم می کنند و به دلیل کمبود امکانات اولیه برای اطفای حریق سالانه بین ۱۵ تا ۱۶ هزار هکتار از جنگل و سایر عرصه های طبیعی کشور طعمه حریق شده و از بین می‌روند.

Share: