03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

به دنبال کودتا در گابن، فرانسه همکاری‌های نظامی خود با این کشور را تعلیق کرد

به دنبال کودتای پسین در گابن، فرانسه همکاری‌های نظامی خود با رژیم جدید این کشور را به حالت تعلیق درآورد. وزیر نیروهای مسلح فرانسه گفته همزمان با تعلیق فعالیت‌های نظامی در گابن، منتظر روشن شدن وضعیت سیاسی در این کشور نیز هستند.

فرانسه نزدیک به ۴۰۰ سرباز در گابن دارد که یکی از مسئولیت‌های اساسی این نیروها، آموزوزیرش نیروهای نظامی گابن است.

سباستین لکورنو، وزیر نیروهای مسلح فرانسه در مقاله‌ای که در روزنامه لوفیگارو چاپ شده، در این مورد نوشته که «درحال حاضر، فعالیت آنها (نیروهای فرانسه) در انتظار روشن شدن وضعیت سیاسی، به حالت تعلیق درآمده است.»

فرانسه درحالی اقدام به تعلیق همکاری‌های نظامی خود با گابن کرده که به تازه‌گی، ژنرال بریک اولیگوی، رهبر کودتاچیان در گابن وعده داده است که نهادهای این کشور، بیش از گذشته، «دموکراتیک» خواهند بود.