به مناسبت شانزدهم آذر روز دانشجو

در ایران ما روز دانشجو تاریخی لبریز از مبارزه،همبستگی، اتحاد وپیروزی دارد. نزدیک ۷ دهه از روز خونین شانزدهم آذرهزاروسیصد سی دو می گذرد. روزی که در تاریخ جنبش آزادیخواه … ادامه خواندن به مناسبت شانزدهم آذر روز دانشجو