به گفته مقامات دولتی کشور نپال تا کنون ۱۴۰۰ کارگر نپالی در طول ساخت استادیوم‌های جام‌ جهانی ۲۰۲۲ قطر کشته شده‌اند!

به گفته مقامات دولتی کشور نپال تا کنون ۱۴۰۰ کارگر نپالی در طول ساخت استادیوم‌های جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر کشته شده‌اند!

تقریبا ۴۴ نفر به ازای هر تیم حاضر در جام‌جهانی!

وقتی که میگوییم صنعت فوتبال یک وضعیت خطرناک برای ابنای بشر است،یعنی اینکه با خون کارگران بی دفاع و برای ساختن ورزشگاهی جهت بازی مشتی کند ذهن کودن باید اینگونه جان انسانها پایمال شود.

Share: