به گفتۀ زنان افغان آمریکایی‌ها آنان را طعمۀ گرگ کردند

غزل گلشیری، فرستادۀ ویژه روزنامۀ لوموند به کابل، به نقل از یکی از زنان ساکن این شهر نوشته است که ایالات متحد آمریکا با تسلیم افغانستان به طالبان مردم این کشور را طعمۀ گرگ کرد. غزل گلشیر ی نوشته است : یک شب مانده به سقوط کابل توسط طالبان، هلی کوپترهای ارتش آمریکا بی وقفه سرگرم انتقال آمریکایی‌های مستقر در کابل به فرودگاه بین‌المللی این شهر بودند.تبلیغ بازرگانی

به گزارش ار. اف. ای، گزارشگر لوموند گفته ست، همزمان اما در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در “کلوب‌هاس” زنان افغان از وحشت و نگرانی خود از بازگشت طالبان و همچنین از سرنوشت شومی که در انتظار دختران آنان است، می گفتند.

غزل گلشیری نوشته است : در روزهای گذشته هر چقدر مقامات کابل می‌کوشیدند به مردم افغانستان اطمینان بدهند، اما، تمام تلاش‌های آنان نتیجۀ معکوس می داد و بر نگرانی‌های عمومی می افزود. این نگرانی به وحشت عمومی تبدیل شد، وقتی که مردم کابل دریافتند که آمریکا در حال خارج کردن کارکنان سفارتخانۀ خود از  افغانستان است و طالبان پشت دروازه های پایتخت در انتظار نشسته‌اند.

یک جوان کابلی به خبرنگار لوموند گفته است که او می دانسته میان اشرف غنی، رئیس جمهوری فراری افغانستان، و طالبان معامله برای تسلیم کردن کشور به بنیادگرایان جریان داشته، اما، او افسوس می‌خورد که بدون کمترین مقاومتی افغانستان در سینی تسلیم طالبان شد.

Share: