بورل: این به معنای گسترش درگیری به جنگ جهانی سوم است و بدیهی است که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.

به گزارش اسپوتنیک، جوزپ بورل، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا در مصاحبه ای با روزنامه اسپانیایی ال پریدیکو گفت: معتقد است که ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین می تواند باعث آغاز یک جنگ جهانی سوم شود.

قبلاً مشابه این نظر بارها در ناتو بیان شده بود اما کی‌یف بر این اقدام اصرار دارد و بارها از کشورهای غربی خواسته است تا آن را ایجاد کنند.

بورل گفت: وقتی کسی درخواست منطقه پرواز ممنوع می کند، این به معنای توانایی و آمادگی برای سرنگونی هواپیماهای روسی است که این منطقه پروازی را نقض می کنند و این به معنای گسترش درگیری به جنگ جهانی سوم است و بدیهی است که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.

وی همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا تمام کمک های نظامی ممکن را به اوکراین ارائه می کند و از رودرویی که می تواند به یک جنگ هسته ای تبدیل شود اجتناب می کند.