مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که غرب در روابط با روسیه اشتباهات زیادی مرتکب شده است.

اسپوتنیک، جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگویی با شبکه تلویزیونی “TF1” اظهار داشت: غرب در روابط با روسیه اشتباهات زیادی مرتکب شده است، از جمله وعده عضویت در ناتو به اوکراین.

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: من حاضرم اعتراف کنم که ما اشتباهات زیادی مرتکب شدیم و فرصت نزدیک شدن روسیه به غرب را از دست دادیم. لحظاتی وجود دارد که میتوانستیم بهتر عمل کنیم، موضوعاتی وجود دارد که پیشنهاد کردیم و بعد نتوانستیم آنها را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال قولی که به اوکراین و گرجستان در خصوص عضویت آنها در ناتو داده شد. به عقیده من این اشتباه است که قول هایی بدهید که نمی توانید به آنها عمل کنید.