بیانیه اعلام حمایت اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور از کارگران نیشکر هفت تپه

ما اعضای اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور بدینوسیله حمایت و پشتیبانی خودرا از کارگران غیور نیشکر هفته تپه اعلام میکنیم آنها که با اعتراض و استمرار تجمعاتشان خواسته های بر حقشان را بیان کردند.

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ 

امضاکنندگان این بیانیه: 

– انجمن صنف تاکسیرانان مازنداران

– انجمن صنف اتوبوسرانی قم

– کانون صنف رانندگان کامیونداران کمپرسی یزد

– کانون رانندگان و کامیونداران بندرعباس

– اتحادیه حمل و نقل ترانزیت ایران ترکیه

– جمعی از رانندگان ترانزیت ایران ایتالیا

– حمل و نقل شهری تهران و حومه

– سندیکای رانندگان استیجاری شهر تبریز

– انجمن رانندگان استیجاری شرکت گاز

10– جمعی از وکلای تهران و کرج

11– واحد آتشنشانی قزوین

12– رانندگان ماشین آلات سنگین معدن اراک

13– انجمن حمایت از رانندگان یاسوج

14– واحد آتشنشانی شوش و حومه

15– کانون صنف آموزشگاههای رانندگی کشور

16– اتحادیه ماشین آلات کشاورزی شیراز