بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در رابطه با اعتصاب همگانی مردم ایران

انجمن جهانی پاسداشت حقوق‌بشر، روز سه‌شنبه ۴ شهریور ماه ۹۹، در حمایت از اعتصاب همگانی کارگران ایران بیانیه‌ای صادر نموده است.

«اعتصاب جرم نیست.

اعتصاب حق قانونی همه شهروندان است.

اکنون بیش از دو ماه از آغاز اعتصاب سراسری کارگران و کارکنان مظلوم شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که چیزی بیشتر از حقوق قانونی و معوقه خود را مطالبه نمی‌کنند، می‌گذرد و در طی این مدت با پیوستن بیش از پنچاه واحد صنفی و تشکل اجتماعی دیگر نظیر واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی در شهرهای مختلف به این حرکت اعتراضی، می‌رود تا یک اعتصاب عمومی سراسری و پرشور در جهت احقاق حقوق حقه و استیفاء مطالبات معوقه مردم ایران شکل گیرد.

توسل به اعتصاب سراسری، کم هزینه‌ترین راه ممکن برای احقاق حقوق و تامین منافع صنفی، گروهی و اجتماعی شهروندان است. در تمامی کشورهای مترقی و پیشرفته، توسل به اعتصاب به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته و اعتصاب‌کنندگان هرگز مورد تعرض و پیگرد قرار نمی‌گیرند.

حتی در مقدمه قانون اساسی فعلی نیز توسل به اعتصاب، به عنوان شیوه‌ای موجه برای احقاق حقوق، تلویحا مورد تایید قرار گرفته است و یادآور می‌شود، طی حرکت‌های اعتراضی به وقوع پیوسته در سال ۱۳۵۷خورشیدی، رهبران این حرکت‌ها، مردم را به اعتصابات سراسری فراخواندند و از طریق همین اعتصابات بود که خواسته‌های خود را به کرسی نشاندند.

توسل به اعتصاب همگانی نشانه‌ای از اتحاد، همبستگی، یکپارچگی و همدلی مردم ایران با خاستگاه‌های گوناگون در برابر ستمی یکسان است.

مدیران، گردانندگان و صاحبان واحدهای صنفی نظیر کارخانجات نیشکر هفت‌تپه که کارگران آنها دست به اعتصاب زده‌اند، رانت‌خوارانی هستند که با استفاده از رانت‌های دولتی نه تنها مقادیر معتنابه‌ا‌ی از ثروت‌های عمومی مردم را به حساب‌های شخصی خود و خانواده‌هایشان در خارج از کشور واریز کرده‌اند، بلکه حتی به آن هم راضی نشدند تا دست‌کم، حداقل دستمزد کارگرانی را که در دوران تورم لجام‌گسیخته برای تامین معیشت خود و خانواده‌هایشان، برای آنها به سختی کار کرده‌اند، به آنها پرداخت نمایند.

متاسفانه جمهوری اسلامی بارها نشان داده و ثابت کرده است که اراده‌ای برای بهبود وضعیت معیشت شهروندانش ندارد و مردم خود باید به فکر خود باشند.

در این شرایط، اعتصاب همگانی تنها ابزار ممکن برای نجات ملت ایران از این وضعیت، که خود در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند می‌باشد.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق‌بشر، ضمن حمایت قاطع و بی‌قیدوشرط از اعتصابات سراسری مردم ایران، از تمامی فعالان حقوق‌بشر در سراسر جهان به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور دعوت می‌کند تا از طریق تماس با تشکل‌های کارگری محل اقامت خود، ضمن تشریح خواسته‌های به حق شهروندان ایران، حمایت و همبستگی تشکل‌های کارگری سراسر جهان با مردم ایران را جلب نمایند.

بدیهی است چنین حرکتی منجر به اعمال فشار از سوی افکار عمومی بر دولت‌های حامی دموکراسی به ویژه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برای تجدید نظر در روابط‌شان با دولت جمهوری اسلامی شده و از این طریق، اندکی از فشار وارده به مردم ایران کاسته می‌گردد.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر، همچنین توجه افکار عمومی جهان به ویژه وجدان‌های بیدار را به این واقعیت جلب می‌کند که عدم اهتمام نظام جمهوری اسلامی به حداقل خواسته‌های مشروع شهروندانش، به طور خودکار موجب اسقاط مشروعیت نظام فعلی حاکم بر ایران گردیده و چنین نظامی نمی‌تواند بیش از این، نماینده واقعی مردم ایران در صحنه جهانی تلقی گردد.

در خاتمه، انجمن جهانی پاسداشت حقوق‌بشر، به سرکردگان حاکم بر ایران هشدار می‌دهد که تمامی اقدامات آنها را به دقت زیر نظر داشته و با توجه به این که مسئولیت قانونی حفاظت از اعتصاب‌کنندگان، بر عهده نیروهای امنیتی می‌باشد، هرگونه تقصیر یا قصور آنها در این رابطه، بلافاصله با ذکر جزئیات به مجامع بین‌المللی ذی‌ربط منعکس می‌گردد.

 انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

لندن ـ بروکسل ـ برلین ـ تورنتوـ واشنگتن ـ ۴ شهریور ۱۳۹۹

Share: