بیانیه تشکل های کارگری و بازنشستگان و معلمان به مناسبت تجمع سراسری ۱۷ اسفند

در این بیانیه تشکل های کارگری و بازنشستگان و معلمان که به فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی به تجمع سراسری مقابل وزارت کار در ۱۷ اسفند ماه پیوسته بودند، بر خواسته‌ها و اهداف مبارزاتی خود تاکید کرده‌اند.

در این بیانیه، بر پیگیری جمعی و متشکل خواسته‌های خود از جمله مزد حداقل سال آینده و پافشاری برخواست‌ها، ایجاد تشکل‌های کارگری و پایان دادن به ساز و کار شورای عالی کار و کمیته مزد، با ایجاد تشکل‌های کارگری و انتخاب نمایندگان واقعی تاکید شده است و نسبت به شیوه‌های سرکوب مزدی از جمله تعیین مزد به صورت مزد منطقه‌ای، توافقی و یا هر ترفند دیگری از این دست، اعلام انزجار و اعتراض شده است.

کارگران و معلمان و بازنشستگان، همچنین در بیانیه خود بر مزد مساوی برای کار مساوی و الغای هرگونه تبعیض و دیرکرد در پرداخت مزد و مبارزه متحدانه برای برچیدن شرکت‌های پیمانی و قراردادهای ظالمانه تاکید کرده اند.

این تشکل‌ها در بیانیه خود بر موظف بودن دولت در قبال تامین حداقل معیشت مناسب برای بیکاران و افراد جویای کار و اشتغال‌زایی و مبارزه برای آن پافشاری کرده و اعلام کرده‌اند که اعتراض و مقاومت جمعی در مقابل سرکوب‌ها و حق‌کشی‌ها و تعقیب و آزار کارگران و فعالان کارگری، دانشجویان، بازنشستگان و برای توقف کامل تعقیب‌های قضائی و تهدیدها و تضییقات مختلف علیه این فعالان را حق خود میدانند و به این مبارزه متحدانه ادامه خواهند داد.

تأکید بیانیـه تشکل های کارگـری بر توقف خصوصی سازی

بیانیه تشکل های کارگری و بازنشستگان و معلمان، همچین بر پایان دادن به خصوصی‌سازی‌ها که به زیان همگانی مردم است و نتیجه‌ای جز از بین رفتن منابع عمومی و فسادپروری و اختلاس به بار نیاورده است، تاکید دارد.

کارگران، در بیانیه خود، شورای عالی کار را نهاد دست ساز دولتی و مرجع ظالمانه‌ای برای محاسبه و تعیین مزد حداقل طبقه کارگر خوانده و در بیانیه خود می‌نویسند: «به علت تورم افسارگسیخته حاکم و عقب‌ماندگی مزمن چند ده ساله مزدها و افزایش شکاف بین مزد و هزینه زندگی، حداقل مزد در سال آینده نمی تواند از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه کمتر باشد.

در این بیانه، کارگران با اعلام اعتراض خود به کالایی شدن بهداشت و درمان و آموزش و خصوصی سازی آنها و افزایش ناامنی شغلی و تشدید بهره کشی‌ها و کاهش هرچه بیشتر قدرت کارگران، بر  اتحاد و همبستگی طبقاتی و اعمال اراده جمعی خود از طریق ایجاد و گسترش سازمان‌های مستقل کارگری تاکید کرده‌اند.

در پایان، این بیانیه بر حق اعتصاب، تجمع، راهپیمایی و ایجاد تشکل‌های مستقل به عنوان حقوق مسلم همه نیروهای اجتماعی و از جمله کارگران تاکید می‌کند. کارگران، بر دست‌یابی به خواست افزایش مزد و مطالبات فوری و درازمدت تاکید کرده و بهبود شرایط کار و زندگی خود را در گروی برخورداری از خواسته‌های اعلام شده خود می‌دانند.

خواسته‌های اعلام شده در این بیانیه، بیانگر خواسته‌های همه مردم است و باید از این مطالبات وسیعا حمایت کرد.

هم اکنون جنبش وسیعی حول خواست افزایش دستمزدها به بالای دوازده میلیون  شکل گرفته است.

علاوه بر این تشکل‌ها، ٢٤ گروه از تشکل‌ها و گروه‌های کارگری دیگر در شهرهای مختلف کردستان و کرمانشاه و در تهران و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگران غیر رسمی نفت، بر خواست افزایش دستمزدها به بالای ۱۲ میلیون تاکید کرده‌اند.

امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،  سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان،  شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی

Share: