بیانیه تعدادی از تشکل‌های مستقل دانشجویی درباره روز جهانی کارگر ۱۳۹۹

روز جهانی کارگر، علیه نظام سرمایه داری و توحش سازماندهی شد

– افزایش حداقل دستمزد به میزان ٩ میلیون تومان در ماه (مطابق مطالبه تشکل‌های مستقل از حکومت کارگری)

– برقراری بیمه‌های اجتماعی و بویژه بیمه‌های درمانی و حق بیکاری برای کارگران بیکار و جویندگان کار

–  رفع کامل تبعیض بر پایه جنسیت، قومیت، ملیت، عقیده و مذهب و الغای تمام قوانین مربوطه

– بهداشت و آموزش رایگان

– ترمیم حقوق بازنشستگان به طوری که از حداقل دستمزد کمتر نباشد، یکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان، بیمۀ کامل و تأمین مسکن برای بازنشستگان، نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوق‌های بازنشستگی و دارائی‌های عمومی بازنشستگان 

– معالجه و مداوای کامل و رایگان همۀ بیماران کرونائی؛ افزایش حقوق و پرداخت پاداش به همۀ کارکنان بهداشت و درمان بویژه در مبارزه با کرونا؛ تأمین زندگی خانواده‌های جانباختگان کرونا

– منع کار کودکان و تأمین زندگی و آموزش کودکان کار

– دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

– جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

– جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد

– جمعی از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی مشهد

– جمعی از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران

– جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  • کانال دانشگاه ما

دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

Share: