بیانیه جمعی از معلمان در اعتراض به ربودن آقای هاشم خواستار

ربودن آقای هاشم خواستار ؛ بیانیه اعتراضی جمعی از معلمان

روز جمعه۴ آبان۱۳۹۷ جمعی از معلمان در اعتراض به ربودن آقای هاشم خواستار مسئول کانون صنفی معلمان مشهد که توسط اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفت؛  بیانیهیی منتشر کردند. و معلمان معترض، ضمن محکوم کردن این اقدام وحشیانه، خواستار عذرخواهی  از جامعه معلمان و وی به خاطر این عمل وقیحانه شدند.

متن بیانیه معلمان از این قرار است:

نابرابریها، تبعیض، فقر و فساد مالی چنان گسترده و تعمیق یافته است که در تمام سطوح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی آثار سو آن مشهود است. غریو  فریادها علیه این ساختار الیگارشی از دیماه سال گذشته با سیلی از جمعیت زخمی به خیابان آمده، برخاست .

از سالهای دهه ۸۰ معلمان، معترض فقر و فرق در معیشت و ساختار آموزشی شدند و از بی عدالتی  آموزشی فریادها زدند ولی پاسخی جز هتاکی و اهانت و بگیر و ببند نگرفتند .هاشم خواستار یکی از صدها هزار معلم معترض که از پیشینه مبارزاتی علیه نظام سیاسی قبل از انقلاب ۵۷ برخودار بود،همراه و همگام با معلمان معترض فریادش را این بار در نظام سیاسی با کوبندگی و صراحت بیان، علیه استثمار و بهره کشی از نیروی کار آموزشی  بلند کرد و به احترام سالها تلاش ایشان برای فرزندان این سرزمین و جلوداربودن مبارزه علیه بی عدالتی در معیشت و معیوب بودن کالبد سیستم آموزشی، مرد سپید موی مشهدی، پیشکسوت مبارزه علیه چپاولگران جیب مردم و معلمان شد .

مردی که با صراحت بیان به دور از شعار و تملق با ادبیاتی کوبنده از هر فرصتی برای رساندن صدای بی صدایان در رسانه های جهانی کوشید. چپاول و استثمار مزد ِمعلمان هر روز تداوم یافت تا روزهای خشم عمومی معلمان در ۲۲و۲۳مهرماه سال جاری، صدای معلم در سریعترین زمان به جهان مخابره شد و مردم در داخل و جهانیان در خارج از آنچه بر معلمان این سرزمین می رود مطلع شدند، و نقش استاد خواستار از گذشته تا به حال در رساندن صدای معلم نقشی بی بدیل بود و صراحت بیانش چنان بود که همگان  تعجب از این همه شجاعت در بیان ظلم بر معلمان و مردم بودند .

بیانیه جمعی از معلمان در اعتراض به ربودن آقای هاشم خواستار

برای انتقام از این استاد پیشکسوت و برای اعلان به جامعه که اگر اینچنین افرادی وجود دارند که هیچ کس از زبان سرخ و نقادانهاش در امان نخواهد بود، او را ربودند و در تیمارستان در میان بیمارانی که از درد روح و روان به آنجا پناه آوردهاند، رها کردند تا به جامعه بگویند این «خواستار» که هیچ ظالمی از بیانش در امان نخواهد بود، یک بیمار روانی بیش نیست و چه زشت است رفتار نهادهایی که قراراست امنیت را به ارمغان آورند.

ما جمعی از معلمان با شناختی که از استاد خواستارداریم، شخصی که در روزهای گذشته با سلامت کامل روح و روان و جسمش، در باغ کوچک خویش باغداری می نمود، بر سلامت کامل روح و روان ایشان صحه میگذاریم و ضمن محکومیت و نکوهش ربودن استاد خواستار،  خواهان عذرخواهی از ایشان و ساحت معلم و مردم، برای این رفتار قرون وسطایی و متوحشانه و این حرکت وقیحانه بوده و آزادی هرچه سریعتر ایشان را طلب میکنیم

 ۴ آبان ۱۳۹۷